Veldeke als ANBI

De vereniging Veldeke Limburg heeft officieel de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat wil zeggen dat giften aan Veldeke u fiscaal voordeel kunnen opleveren. Als u daar meer over wilt weten of geïnteresseerd bent in meer informatie over wat Veldeke doet en hoe ze met haar geld omgaat, dan kunt u terecht op de ANBI-pagina van deze website.

Daarop vindt u onder meer het meest recente jaarverslag van onze activiteiten, het financieel jaarverslag met een overzicht van inkomsten en uitgaven, de samenstelling van het bestuur en over de beloning van de bestuursleden. Over dat laatste zijn we gauw uitgepraat: alle bestuursleden zijn 100% vrijwiligger en werken allemaal pro deo.

Hoe dan ook: mocht u uw geld fiscaal voordelig kwijt willen zijn, dan kan onze penningmeester u daarover nader informeren. Alle informatie vindt u op de ANBI-pagina.