Veldeke Jaarboek 2021 gepresenteerd

Op woensdag 18 mei 2022 is het Jaarboek van Veldeke Limburg gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de Kopermolen in Vaals. De nieuwe Veldeke voorzitter Reg van Loo opende en sloot de vergadering met de verzekering dat Veldeke er alles aan zal doen om op provinciaal en lokaal niveau de Limburgse taal in ere te houden. Vocaal ensemble De Wiefkes verzorgde de muzikale internmezzo’s in onvervalst Mechels plat. Redactielid Peter Klein overhandigde het eerste exemplaar aan Jo Kern van de Veldekekring Um Mamelis, die als gastheer van de bijeenkomst optrad. Het Jaarboek bevat zoals gebruikelijk een grote variëteit aan artikelen over zowel taalkundige als volksculturele thema’s

Limburgse vogelnamen

Guus Urlings, bekend van zijn wekelijkse columns over flora en fauna in de Limburger, schreef een uitgebreid verhaal over de herkomst van Limburgse benamingen van vogels en de grote verschillen die daarbij kunnen optreden tussen de dialecten. Taalkundige bijdragen zijn er van Peter Klein over de meervoudsvorm in de dialecten van Vaals en omstreken (Muizen, muus en Mäuser) en van voormalig streektaalfunctionaris Pierre Bakkes over de persoonsuitgang in het Montforts. Gerrit Bloothooft schreef een verhaal over het verdwijnen van Limburgse voornamen. Verder bevat het Jaarboek artikelen over de speciale talen van de Eijsdense mijnwerkers van Nantke Pecht en over de vaktaal van mijnwerkers in historisch perspectief van Ton van de Wijngaard.

Limburgs in het onderwijs

De discussie over het gebruik van het Limburgs in het onderwijs en het al dan niet opvoeden van kinderen in het plat komt aan de orde in artikelen van Lieke Huisman en Lotte van Loo en Ilse Keulers. Yvonne de Vries behandelt de stadsprocessie van Roermond en hoe die ontstaan is in de nasleep van de grote stadsbrand in 1665, die de stad compleet in de  as legde. Lou Spronck liet zijn licht schijnen over het belang van het geschreven Limburgs naar aanleiding van het verschijnen van de eerste deeltjes van de Nachtegaalreeks. Verder bevat het Jaarboek nog een aantal boekrecensies en berichten van de Veldekekringen en van Veldeke Limburg. Genoeg om van te genieten voor wie geïnteresseerd is in de Limburgse taal en cultuur.

Leden van Veldeke krijgen het Jaarboek toegestuurd, naar wens in druk of digitaal. Voor niet leden is het Jaarboek te koop voor de prijs van € 20,- (exclusief verzendkosten) via de winkel op deze website.