Veldeke Pluum voor Henk Giesbers

Jarenlang heeft hij deze bijzondere onderscheiding mogen uitreiken aan veel mensen in het werkgebied van Veldeke Kring Roermond die zich op een speciale manier verdienstelijk hebben gemaakt voor het dialect of de volkscultuur. Tijdens de jaarvergadering op 25 mei was voorzitter Henk Giesbers zelf aan de beurt om van zijn medebestuurders deze Pluum te krijgen.

Na twintig jaar de Roermondse Veldeke-kar te hebben getrokken, vond Henk het tijd om af te treden. Hij had dat stilletjes willen doen, maar rekende buiten zijn medebestuurders. Die memoreerden wat hij buiten de vergaderingen leiden op een prettige wijze zo allemaal heeft gedaan: het Halfvastenspektakel organiseren, nieuwe boeken presenteren, zeven edities van de Roermondse scheurkalender verzorgen en de eerste exemplaren uitreiken, toespraken en inleidingen houden, reclame maken op regionale radio en tv voor Veldeke-activiteiten, de nieuwbrieven voor de leden samenstellen, contacten onderhouden met scholen, bedrijven, overheden en boekhandels. En mensen bedanken op zijn eigen voortreffelijke manier.

Behalve de Pluum kreeg Henk als dank voor al zijn vrijwilligerswerk voor Veldeke ook nog een fraai schilderij van onze huiskunstenaar Gerard Nizet met verschillende voor hem bekende items erop. En vice-voorzitter Jos Even stelde de vergadring voor om Henk tot erevoorzitter te benoemen, waarmee men unaniem akkoord ging. Henk wil voorlopig nog als gewoon bestuurslid aanblijven.