WhatsAppen in het Limburgs

Limburgs spreken is één, Limburgs schrijven is weer iets anders. Van degenen die de Limburgse taal mondeling al dan niet gebrekkig beheerst, geeft de helft (50%) aan nooit in het Limburgs te schrijven. De andere helft gebruikt wel eens Limburgs bij het schrijven van e-mails (17%), op sociale media als Facebook of Twitter (19%) en bij WhatsApp-verkeer met familie en vrienden (42%).

Dat laatste percentage is opvallend hoog en dat wordt met name veroorzaakt doordat veel jongeren onder de 35 jaar Limburgs schrijven bij het gebruik van WhatsApp, namelijk 52%, terwijl ook de leeftijdscategorieën 35-49 jaar met 44% en de groep 50-64 jaar met 46% zich niet onbetuigd laten. Alleen de 65 plussers laten het bij WhatsApp enigszins afweten met 29% maar dat wordt waarschijnlijk vooral veroorzaakt doordat zij minder gebruik maken van dat medium. Zij gebruiken dan weer relatief meer dialect bij het schrijven van e-mails in vergelijking met jongere Limburgers.

Grafisch ziet dat er als volgt uit:

Limburgs schrijven naar medium (%)

Wij denken te weten dat nogal wat mensen zich niet toevertrouwen in het Limburgs te schrijven omdat ze niet zeker zijn van de spelling die daarbij geboden is. Veldeke heeft in het verleden nogal een naam opgebouwd als scherpslijper waar het de spelling van het Limburgs betreft. Maar als dat al zo geweest is, dan zijn we daar toch een beetje van teruggekomen. We blijven de spelling van het Limkburgs belangrijk vinden en bevelen ons Spellingsadvies uit 2003 nog steeds van harte aan maar zijn ook tot de overtuiging gekomen dat je beter niet helemaal volgens de regels kunt schrijven als helemaal niet schrijven. De jongere Limburgers hoeven we dat klaarblijkelijk al niet meer duidelijk te maken.