Yuri Michielsen: Kamervragen over de Limburgse taal door de minister onvoldoende beantwoord

Recentelijk hebben alle Limburgse leden van de Tweede Kamer zich verenigd om aan de minister vragen te stellen over de bemoeienis van de regering met het bevorderen en het behoud van de Limburgse taal. Volgens Yuri Michielsen voldoet het antwoord van de minister op geen enkele wijze. De regering verschuilt zich zoals ze al jaren doet achter het argument dat het bevorderen van het Limburgs een zaak van de provincie is en niet van het rijk.

Maar volgens Yuri Michielsen is de regering op grond van het door haar ondertekende Europees Handvest Regionale Talen gebonden om ook zelf in actie te komen. Hij heeft daar goede argumenten voor en raadt de Limburgse kamerleden aan het er niet bij te laten zitten en met vervolgvragen te komen. Lees zijn complete betoog door hier te klikken.