21 Februari: Dag van de Moedertaal

De Dag van de Moedertaal is uitgeroepen door de UNESCO en wordt elk jaar gevierd om duidelijk te maken hoe belangrijk de taal is die kinderen van hun ouders geleerd krijgen. Voor veel Limburgs is die taal het een of het andere Limburgse dialect. Dat blijft vaak ook voor de rest van je leven de taal die het kortste bij je staat, de taal van het gevoel, de taal van je ziel.

Veldeke besteedde volop aandacht aan de Dag van de Moedertaal. Zo werd in samenwerking met De Limburger in alle 8 edities van de krant een artikel van Guus Urlings in 8 verschillende dialecten gepubliceerd, in iedere editie zijn eigen dialect. En de tekst van dat artikel is ook nog eens in die 8 dialecten te beluisteren via een podcast.

Verschillende lokale Veldeke kringen (Kring Echt, Kring Um Mamelis) organiseerden activiteiten die in het teken staan van het thema van deze dag. De Veldeke kring Maastricht had het meest uitgebreide programma. Zo vond in samenwerking met de Universiteit Maastricht in de hal van het Stadhuis een mini-symposium plaats met voordrachten over allerlei aspecten van de Limburgse en de Maastrichtse taal door onder meer Leonie Cornips, Yuri Michielsen, Roger Weijenberg  en Lotte Thissen.

Ook werden door de hele stad posters geplakt met zinnetjes in de tientallen talen die in Maastricht gesproken worden. Ook in het Maastrichts natuurlijk. Daar is ook nog een filmpje van gemaakt waarin studenten uit verschillende landen proberen om iets in het Maastrichts te vragen of te bestellen, terwijl Maastrichtenaren dat proberen te doen in de taal van die studenten.

Zo vragen we aandacht voor niet alleen onze eigen moedertaal maar ook die van inwoners van de stad die uit het buitenland komen. Het is de diversiteit aan talen die een stad en de wereld interessant maakt en die moet vooral behouden blijven.

De ingesproken tekst van het artikel in de Limburger kan hier in 8 verschillende dialecten beluisterd worden:

Hoe mooi en gevarieerd onze Limburgse taal is, dat kan nu iedereen zelf beluisteren.