25 jaar geleden: Limburgs officieel erkend als regionale taal

Woensdag 23 maart 2022 is het precies 25 jaar geleden dat de Limburgse taal erkend werd als regionale taal volgens het Europees Handvest. Dialectvereniging Veldeke heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van de erkenning van het Limburgs. Een voorbereidingscommissie die onder auspiciën van Veldeke opereerde, heeft alle argumenten die pleiten voor erkenning verzameld en op schrift gesteld. Aanvankelijk zou die commissie ook de aanvraag voor erkenning bij de regering indienen maar omdat Den Haag enkele een aanvraag van het Limburgse provinciebestuur aanvaardde, is die uiteindelijk in samenspraak met Veldeke ingediend door het toenmalige bestuur.

Niet zonder slag of stoot

Die erkenning verliep overigens niet zonder slag of stoot. In Limburg was er weliswaar weinig onenigheid over het nut daarvan maar in Haagse kringen en landelijke media bestond er de nodige scepsis. De Nederlandse Taalunie adviseerde negatief over de aanvraag met als argument dat het Limburgs een dialect van het Nederlands was en geen op zichzelf staande taal.

Convenant: ook Den Haag erkent Limburgs

Gelukkig is Den Haag jaren later tot bezinning gekomen. In november 2019 is een convenant ondertekend door de rijksoverheid en de provincie Limburg waarin het Limburgs officieel ook door de nationale overheid erkend wordt als regionale taal. In dat convenant spreken beide overheden de ambitie uit te streven naar een gemeenschappelijke visie op de waarde en de positie van de Limburgse taal. Ook wordt een aantal aandachtsgebieden genoemd waarbinnen die gezamenlijke visie gestalte moet krijgen.

Erkend wordt verder dat het Limburgs als regionale taal van wezenlijk belang is voor de beleving en het uitdragen van de Limburgse cultuur en identiteit en dat de Limburgse taal alle domeinen van het dagelijks leven in Limburg raakt. Ook wordt nog eens expliciet vermeld dat Limburgs als voertaal is toegestaan in de kinderopvang en het primaire onderwijs en dat het Limburgs in het voortgezet onderwijs in aanvulling op de verplichte lesstof kan worden aangeboden.

L1 Radio en TV viert jubileum erkenning

Op de dag van het jubileum, woensdag 23 maart, staan de uitzendingen van regionale zender L1 de hele dag in het teken van de erkenning van de Limburgse taal. Met speciale items, acties en een AvondGasten-uitzending geheel over het Limburgs, vraagt L1 op televisie, radio en de onlinekanalen volop aandacht voor onze jarige taal!

Foto: Veldeke voorzitter Frans Walraven overhandigt rapport over erkenning aan gedeputeerde Martin Eurlings