25 jaor geleie: Limburgs officieel erkind es regionaol taol

Goonsdag 23 miert 2022 is ’t perceis 25 jaor geleie tot de Limburgse taol erkind woort es regionaol taol volgens ’t Europees Handves. Dialectvereineging Veldeke heet ’n belaankrieke rol gespäöld bij ’t tot stand koume vaan die erkinning vaan ’t Limburgs. ’n Veurbereiingskemissie die oonder auspicië vaan Veldeke opereerde, heet alle arguminte die pleite veur erkinning verzameld en op sjrif gestèld. Aonvaankelek zouw die kemissie ouch de aonvraog veur erkinning bij de regering indene meh umtot Den Haag inkel ’n aonvraog vaan ‘t Limburgs provinciebestuur accepteerde, is die oeteindelek in samespraok mèt Veldeke ingedeend door ’t toenmaoleg bestuur.

Neet zoonder slaag of stoet

Die erkinning verleep euveregens neet zoonder slaag of stoet. In Limburg waor dao weleswoer wieneg ooneinegheid euver ’t nöt daovaan meh in Haagse kring en in de landeleke media bestoont de nudege scepsis. De Nederlandse Taolunie adviseerde negatief euver de aonvraog mèt es argumint tot ’t Limburgs ’n dialek vaan ’t Nederlands waor en gein op ziech zelf staonde taol.

Convenant: ouch Den Haag erkint Limburgs

Gelökkeg is me in Den Haag tot bezinning gekoume. In november 2019 is e convenant oonderteikend door de Riekseuverheid en de provincie Limburg boe-in ’t Limburgs officieel ouch door de nationaol euverheid erkind weurt es regionaol taol. In dat convenant spreke allebei de euverhede de ambitie oet te streve nao ’n gemeinsjappeleke visie op de weerde en de positie vaan de Limburgse taol. Ouch weurt ’n aontal aondachsgebede geneump boe binne die gezameleke  visie gestalte moot kriege.

Erkind weurt wijer tot ’t Limburgs es regionaol taol vaan wezelek belaank is veur de beleving en ’t oetdrage vaan de Limburgse cultuur en identiteit en tot de Limburgse taol alle domeine vaan ’t daogeleks leve in Limburg raak. Ouch weurt nog ins expliciet vermeld tot Limburgs es voortaol is touwgestande in de kinderopvaank en ’t primair oonderwies en tot ’t Limburgs in ’t veurtgezat oonderwies in aonvölling op de verpliechde lèsstof kint weure aongebooje.

L1 tèllevisie en radio viert zjubelei erkinning

Op d’n daag vaan ’t zjubelei, goonsdag 23 miert, stoon de oetzendinge van regionaole zender L1 de gansen daag in ’t teike vaan de erkinning vaan de Limburgse taol. Mèt speciaol items, acties en ’n Aovendgaste-oetzending gans euver ’t Limburgs, vraog L1 op tèllevisie, radio en online kanale volop aondach veur eus jaorege taol!

Foto: Veldeke veurzitter Frans Walraven euverhandeg rapport euver erkinning aon député Martin Eurlings