Veldeke Pluum van Veldeke Roermond voor Chris Trines

De Veldeke Pluum van Veldeke Kring Roermond gaat dit jaar naar Chris Trines. Chris is een echte duizendpoot die voor de Limburgse taal en volkscultuur van grote betekenis is. Op zijn eigen manier levert Chris een belangrijke bijdrage aan het Roermondse gemeenschapsleven. Chris is begonnen bij de Ziekehuisomroep in Roermond, waar hij kennis maakte met het medium radio. De radio heeft hem altijd kunnen bekoren. In zijn programma “Hotel Chrisjtóffel” stond een virtueel hotel centraal dat wekelijks op zondagmorgen op RTV Roermond te beluisteren was.

Wekelijks was het een platform voor allerlei uiteenlopende thema’s. Muziek speelde voor hem altijd een belangrijke rol. Chris heeft zich ontwikkeld tot een echte kenner van de Limburgse dialectmuziek. Dat kwam ook tot muiting in zijn “Stichting Gaer Gedaon”. Gaer Gedoon is een muziek programma waarin hij Limburgse muziek liet horen.

Samen met Veldeke Roermond heeft deze stichting jaren geleden een dialectprogramma genaamd “Platjetoe gemaakt om de Limburgse taal en spelling onder de aandacht van de mensen te brengen. Bij al zijn werk stond wijsheid voorop. Nooit wilde Chris mensen kwetsen maar waar het nodig was liet hij de mensen wel reflecteren op de dingen waar ze mee bezig waren. Jammer genoeg heeft Chris om gezondheidsredenen zijn werk op een lager pitje moeten zetten.

Wij van Veldeke Roermond vinden het nu wel tijd worden dat Chris in het zonnetje wordt gezet. We hebben dan ook besloten aan Chris Trines de Veldeke Pluum 2017 toe te kennen. Dat vond plaats tijdens het Halfvastenspectakel van Veldeke Roermond in de compleet uitverkochte zaal van café Aad Remunj aan de Kepel in ’t Zandj.