Veldeke Pluum van Veldeke Remunj veur Chris Trines

De Veldeke Pluum van Veldeke Remunj geit dit jaor nao Chris Trines. Chris is ‘ne echte doezjendpoot dae veur de Limburgse taal- en volkskultuur van grote beteikenis is. Op zien eige meneer levert Chris ‘n belangrieke biedraag aan ’t Remunjse gemeinsjapslaeve. Chris is begós bie de Ziekehoesómroop in Remunj, wo hae kinnismaakde mit ‘t medium radio. De radio haet ‘m altied kinne bekore. In zie program “Hotel Chrisjtóffel” sjting e virtueel hotel centraal det waekeliks, op zóndaagmorge, op de RTV Remunj te beloestere waas.

Waekeliks waas ‘t e platform veur allerlei oeteinloupende thema’s. Meziek sjpeelde veur hem altied ‘n belangrieke ról. Chris haet zich óntwikkeld toet ‘ne echte kinner van de Limburgse dialekmeziek. Dit kwaam ouch toet oetdrökking in zien ‘Sjtichting Gaer Gedaon’. Gaer Gedaon is e meziekprogram, wo-in hae Limburgse meziek leet heure.

Same mit Veldeke Remunj haet dees Sjtichting jaore geleje ‘t dialekprogram Platjetoe gemaak óm de Limburgse taal en sjpelling doonder bie de miense te bringe. Bie al zie werk sjtóng wiesheid veurop. Noojt wól Chris miense kwetse, maar wo ’t neudig waas leet hae de miense reflectere op de dinger wo zie mit bezig ware. Jaomer genóg haet Chris óm gezóndjheidsraeje zie werk op e leger pitje mótte zitte.

Veer, van de Veldeke-Krink Remunj vinje ’t noe waal tied waere det Chris ins in ’t zunke gezat waert. Veer höbbe dan ouch besjlaote aan Chris Trines de Veldeke Pluum 2017 te gaeve. Det vónj plaats tiedes ‘t Halfvastesjpektakel van Veldeke Remunj in de ram oetverkóchde zaal van café-zaal Aad Remunj aan de Kepel in ‘t Zandj.