Cursus dialect schrijven in het “Èlls”

Nadat ze samen het Oranje Boekje “Plat Èlls, wie sjriefs se det?” hebben samengesteld, hebben de neven Jan en Paul Custers ook een cursus dialect schrijven ontwikkeld.

Begin 2017, tijdens de feestelijkheden van het 66-jarig jubileum van CV De Moerebuuk, is het Oranje Boekje uitgebracht. Tevens is toen een cursusavond dialect schrijven georganiseerd met Pierre Bakkes. De eerste reacties waren dermate enthousiast dat Jan en Paul beloofden een echte, uitgebreidere cursus dialect schrijven te gaan organiseren in het najaar.

Die cursus is van start gegaan en heeft inmiddels 2 van de 3 avonden in de prachtige BMV Ellenhof te Ell erop zitten. Het lesmateriaal is zelf geschreven en spitst zich vooral toe op het Eller dialect. Het gaat om het schrijven van de klanken, verkleinwoorden, werkwoordsvormen en probleemgevallen, alles komt aan bod. De aanpak is even simpel als efficiënt: vanaf het begin worden de cursisten aan het werk gezet en telkens na het maken van een opdracht volgt meteen de uitwerking en/of toelichting op het scherm. Doorlopend kunnen vragen gesteld worden die Jan of Paul ter plekke proberen te beantwoorden. Deze manier van werken brengt gelach en gezelligheid maar soms ook discussie want de meningen verschillen wel eens.

Dat we niet allemaal hetzelfde praten en schrijven komt ook tijdens deze cursus weer duidelijk naar voren. Maar dat is ook niet het doel dat Jan en Paul nastreven. Het is al leuk als je zoveel mogelijk mensen een manier van dialect schrijven kunt aanleren en zodoende de verloedering van het dialect kunt afremmen. De eerste cursisten weten wat hun te doen staat!

Afhankelijk van de belangstelling en de reacties van de cursisten zal er later eventueel nog een vervolgcursus worden gegeven. Het Oranje Boekje is nog te koop. Te bestellen via een mailbericht naar:  oranjebeukske@moerebuuk.nl. Vermeld naast de titel van het boek tevens het bezorgadres. Maak € 20,00 (boekje + verzendkosten) over naar IBAN  NL57RABO0113900309 t.n.v. CV De Moerebuuk Ell onder vermelding van “Oranje Beukske” + uw naam/woonplaats.Zodra het bedrag is bijgeschreven gaat het boekje op de post.