Afscheid van Henk Buskes

Op donderdag 7 september hebben onze voorzitter Reg van Loo en penningmeester Pieter Ebus een bezoek gebracht aan Henk Buskes die door ernstig hersenletsel opgenomen is in het verzorgingshuis Auxiliatrix in Venlo, waar hij de rest van zijn verdere leven zal moeten verblijven.

Reg van Loo heeft met warme woorden Henk bedankt veur zijn inbreng bij zowel het Provinciaal Bestuur van Veldeke als ook als voorzitter van de Kring Venlo. Met name zijn werk voor de declamatiewedstrijd en de Dag van de Moedertaal werden door Reg aangehaald.

Henk was vanaf 2015 actief in het Provinciaal Bestuur en al langer actief als voorzitter van de Kring Venlo. Als dank voor dat werk hebben we Henk in overleg met zijn vrouw Harriëtte een foto op canvas aangeboden van het stadhuis van Venlo, voor Henk zijn ‘stedje van lol en plezeer’.

Dat Henk emotioneel het cadeau in ontvangst heeft genomen, zal niemand verbazen. Henk heeft ons gevraagd om met dit bericht iedereen te bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen 8 jaar en dat doen we dan ook met veel plezier.

We willen de hoop uitspreken dat Henk samen met zijn familie toch positief vooruit kan kijken en dat hopen we dan ook van harte.