Algemene Ledenvergadering Veldeke Limburg

9 mei 2023

Op dinsdag 9 mei aanstaande staat de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Veldeke Limburg weer op de agenda. Dan vergaderen het provinciaal bestuur en 2 afgevaardigden per lokale kring over de activiteiten die recentelijk hebben plaatsgevonden en die nog in de pijplijn zitten.

Een van de zaken die zeker aan de orde zal komen zijn de ontwikkelingen rond het Hoes veur ’t Limburgs, een initiatief van Veldeke en andere streektaalorganisaties waarvoor de provincie recentelijk een structurele subsidie heeft toegekend. En ook zullen de activiteiten rond de Dag van de Moedertaal op 21 februari geëvalueerd worden. Ook nemen Lei Heijenrath en Kiki Huijnen afscheid als leden van het provinciaal bestuur.