Presentatie Platbook 21: Gans Greun

12 juni 2019

Op woensdag 12 juni a.s. om 19.30 uur wordt in café De Tramhalte in Roermond Platbook 21 gepresenteerd. Dit 21e deel in de reeks bloemlezingen in het Limburgs dialect staat onder redactie van Ger Koopmans en Geert Gabriëls en heeft als thema ‘Gans Greun’ . Daarbij kan groen natuurlijk verschillende betekenissen aannemen, een mogelijkheid waar de 35 auteurs uitgebreid gebruik van hebben gemaakt. In totaal stuurden bijna negentig auteurs uit de hele provincie werk in. Onder hen zijn bedreven auteurs die al een goede naam hebben opgebouwd in de Limburgse dialectliteratuur, maar ook diverse nieuwkomers.  Het was voor het eerst dat twee redacteuren zich aan de selectie van de bundel verbonden.

Gedeputeerde Koopmans en wethouder Gabriëls hebben 37 teksten uitgekozen die hen het meeste aanspreken, beroeren etc. Zij hebben alle teksten drie keer doorgenomen om een keuze te kunnen maken. Ze hebben lang over de keuze gesproken. Op basis van het thema, de kwaliteit en spreiding komen zij tot 37 teksten. Hierbij hebben ze hun eigen uitgangspunt van ‘één per schrijver’ los moeten laten. Beide heren hebben er echt werk van gemaakt en er lang over nagedacht om tot deze keuze te komen.

Platbook 21 is evenals alle voorgaande nummers voor 9,90 euro te koop in diverse Limburgse boekhandels en via de website van de uitgever www.ticshop.nl.