Presentatie Veldeke Jaarboek 2018

26 juni 2019

Op woensdag 26 juni aanstaande wordt het Jaarboek over 2018 van Veldeke Limburg gepresenteerd in de ECI Cultuurfabriek in Roermond. De presentatie begint om 19.30 uur.

Het eerste exemplaar van het Jaarboek zal door de redactie worden aangeboden aan Els Diederen, voorzitter van de Veldeke kring Valkenburg en vaste schijfster van artikelen over volksculturele thema’s in de jaarboeken van de afgelopen jaren.

Ton Engels zorgt voor enkele muzikale intermezzo’s met Limburgstalige muziek.

De redactie bestond ook dit keer weer uit Pierre Bakkes, de voormalige streektaalfunctionaris, Ton van de Wijngaard, de huidige streektaalfunctionaris en Peter Klein, lid van het Provinciaal Bestuur van Veldeke Limburg.

Als u aanwezig wilt zijn kunt u zich aanmelden bij het Huis voor de Kunsten Limburg in de persoon van Kristel Caris via dit e-mailadres: kcaris@hklimburg.nl.