Artikel De Limburger: De voordelen van tweetaligheid

Er was flinke kritiek op de kopregel en de inhoud vaan een artikel in de krant De Limburger over de treektaalnota van de provincie. Onder meer Paul Weelen maar ook hoogleraar Leonie Cornips gaven te kennen dat de journalist van dienst niet veel begrepen had van de strekking van de nota. Dan is het verstandig van De Limburger om eens te gaan praten met een van de grootste criticasters en haar zelf aan het woord te laten. Vandaag, zaterdag  18 augustus 2018, staat een twee pagina groot artikel in de krant waarin Leonie Cornips aan het woord komt.

In dit artikel krijgt Leonie Cornips uitgebreid de gelegenheid nog eens uiteen te zetten hoe dat nu zit met de tweetaligheid van Limburgse kinderen, dat het geen nadeel maar eerder een voordeel oplevert. En dat de Limburgse taal onder druk komt te staan als kinderen op de peuterspeelzalen van jongs af aan krijgen aangeleerd dat dialect minderwaardig is aan de Nederlandse taal. En dat uit onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de Limburgers het verdwijnen van hun dialect als de grootste bedreiging van hun eigen regionale cultuur beschouwen. Het moet maar weer eens gezegd en geschreven worden.