Biografische informatie over Phil Schaeken

Phil is op 3 maart 1950 geboren in Limbricht, maar woont al vanaf zijn derde jaar in Sittard. Als kind groeide hij op in het centrum, op de Oude Markt, schuin tegenover de basiliek. In 1967 behaalde hij in Sittard op het Bisschoppelijk College zijn diploma (HBS-A) en daarna in 1970 dat van De Pedagogische Academie (De Kweekschool). Vervolgens heeft hij 41 jaar als onderwijzer in het basisonderwijs gewerkt.

Vanaf zijn 18de

Al vanaf zijn 18de schrijft hij gedichten, zowel in het Nederlands als in het dialect. Die gaan niet altijd over typisch Limburgse onderwerpen als de schutterij en het bronsgroen eikenhout, maar ook over hoe mensen zich gedragen en over actuele soms politieke onderwerpen. Er spreekt vaker een protest uit. Af en toe schrijft hij ook proza, maar gedichten hebben de overhand. Zijn interesse gaat uit naar geschiedenis, kunst, cultuur, muziek en taal in de breedste zin van het woord.

Carnaval

Carnaval mag nog even apart genoemd worden. Zo schrijft hij bijvoorbeeld carnavalsliedjes, stond hiermee drie keer in de finale van het LVK en werd in Sittard twee keer een liedje van hem de Marotteschlager. Ruim 20 liedjes verschenen op een 45-toerenplaatje, lp’s en cd’s. Hij zat 11 jaar in de optochtjury en 17 jaar in de redactie van De Pappegey, de carnavalskrant van De Marotte, die eens per jaar helemaal in het dialect wordt uitgegeven. Ook verzorgde hij rondleidingen in De Optochthal.

In allerlei andere redacties

In het verleden heeft hij in allerlei redacties gezeten, van schoolkrant tot wijkblad, van parochieblad tot, zoals vermeld, carnavalskrant en maakte hij in 2010 onderdeel uit van de redactie van de uitgave Woordenboek Nederlands – Zittesj.

Zijn gedichten en ook zijn proza verschenen o.a. in het niet meer bestaande verenigingsblad van Veldeke Limburg, in het verenigingsblad van de Veldekekring Sittard – Geleen – Born, maar ook in de onlineversie van De Limburger, regio Sittard – Geleen en in de boeken: De Maaskant schrijft en dicht (1980), Limburgs eige (1995), Mosaiek Deil 12 (2001), Taal in stad en land (2002), Leefste (2007), Veertig Zittesje verhaole, gedichte en leidjes (2008), Nederland meertalenland (2009), D’r Hergod versjteet óch plat (2010), de serie Platbook, en Het Claustrum ontsloten (2012), een uitgave van de Vereniging Sittards Verleden. In 2013 verscheen het boek Vastelaovend mit De Marotte, dat hij samen met Harry Strijkers heeft geschreven. Ook in diverse uitgaves van het Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold, het jubileumboek Kennedymars Sittard  50 jaar (2013), Pitpoëzie (2016) en 046 Sjrif (2017) werd werk van hem opgenomen.

Hij werkte daarnaast mee aan de boeken: Verhäölkes in ’t Zittesj (2020), ’t Zittesj ABC veur kènjer (2022), de heruitgave van het boek Sittardse spreekwoorden, uitdrukkingen, gezegden en benamingen, in de jaren 20 van de vorige eeuw verzameld door van der Heijden en Bertholet (2022), Floortje in de deieretuin (2023) en Floortje viert vastelaovend (2023). In de online versie van Veldgewas, een initiatief van Veldeke Limburg, verschijnt ook regelmatig een gedicht of prozastuk van hem.

Euregionaal

Tenslotte: de gemeente Sittard-Geleen grenst aan België en Duitsland. Dit is een uniek gegeven. Hiermee wordt Phil extra geconfronteerd, want zijn opa van vaders kant kwam uit België en zijn overgrootmoeder van moeders kant uit de Selfkant, dus uit Duitsland. Een euregionaal gegeven mag men wel zeggen.

Sittard, 10 februari 2024