Boek “Ōs Moddersjproach” gepresenteerd

Tijdens een sfeervolle, stijlvolle en gezellige bijeenkomst in “de Kopermolen” werd zondagmiddag 22 oktober 2017 het dialectboek “ŌS MODDERSJPROACH” officieel ten doop gehouden. Bijna 2 jaar lang werden door een 5-koppige reactie, samengesteld uit de Vaalser, Vijlense en Lemierser leden Guus Erven, Christel Kern-van der Meij, Jo Kern, Peter Klein en Hans Geerkens, rubrieksgewijs woorden verzameld en vanuit het Nederlands “vertaald” in de 3 Vaalser dialecten. De redactie werd daarbij bijgestaan door een achterban uit alle 3 de kernen: Sjeng Jehae, Wiesy Klein-Hounjet, Hein Lux en Wilfred Nijssen. Via vernuftige lay-out van Jo Ernes zijn de woorden in de 3 dialecten over de volle breedte van 2 bladzijden te lezen en in hun overeenkomsten en verschillen te vergelijken. Alles bij elkaar zo’n 2500 woorden, in Veldeke-sjriefwies, inclusief een 80-tal werkwoorden met vervoeging.

De redactie mocht zich gelukkig prijzen met de financiële steun van de “Road veur ’t Limburgs” (het Odile Wolfs Fonds), het hoofdbestuur van Veldeke Limburg en vooral van het Cultuurfonds van de gemeente Vaals. Veldeke “Um Mamelis”-voorzitster Mia Hounjet heette de aanwezigen met gepaste trots welkom, waarna gastheer burgemeester Reg van Loo de aanwezigen duidelijk maakte waarom de gemeente dit boek heeft omarmd. Vanuit het gedachtengoed van Cita Slow koestert de gemeente haar culturele eigenheid en cultureel erfgoed, waarin de uitgave van dit boek uitstekend past. Het boek zal ook internationaal worden ingezet als product dat mag gaan meedingen voor een internationale Cita-Slow-prijs. Hij prees ook de eensgezinde samenwerking tussen de 3 kerkdorpen. Hij mocht samen met wethouder Paul de Graauw de eerste boeken in ontvangst nemen.

Taalkundige, redactielid Drs. Peter Klein doceerde in een notendop over het eigene van en de verschillen tussen de 3 gemeentelijke dialecten: hoe zeg je en schrijf je wat en hoezo en waarom. Dr. Lei Heijenrath, neerlandicus, vice-voorzitter van Veldeke Limburg, belangrijke pleitbezorger voor Veldeke “Um Mamelis’, prees het initiatief en het resultaat en wees op het bewezen positieve effect van meertaligheid, waarvan ook het dialect deel uit maakt. De sprekers tijdens de presentatie-bijeenkomst werden afgewisseld door een 2-tal intermezzi: “Los Catastrofos” zette met “Ee, tswei, dreej’’ een hele reeks woorden muzikaal op een rij en burgemeester Reg van Loo, samen en met accordeon begeleiding van Hans Geerkens zong in volleerd Völser plat het mooie gedicht van Lambert Erven “Vrundsjaft”.

Het boek wordt vergezeld van een CD met gesproken en gezongen teksten van en door Anita Hamers-Kerris, J.Kerris, Peter Bodelier, Frans Bodelier, Hans Geerkens, Guus Laschet, Jo Kern, Los Catastrofos en Lambert Erven (opname Errol Delnoye), waarvan de twee genoemde intermezzi ook deel uit maken. Veldeke “Um Mamelis” benoemde bij deze gelegenheid enkele ambassadeurs, die in eigen dorp en/of ver daarbuiten het Völser plat bijzonder uitdragen: John Bröcheler, die geen gelegenheid voorbij laat gaan, waar dan ook, om van zijn “heemtsjtad” te laten horen, de broers Lucas en Arthur Jussen, die hun roots niet verloochenen, Los Catastrofos die het Völser plat meer dan 50 jaar door de provincie hebben gedragen, Sjeng Jehae voor het Vielener plat en Peter Bodelier voor het Lemieësjer plat.

De presentatie werd in stijl en zeer passend afgesloten door Los Catastrofos met het alles dekkende “Mieng Moddersjproach”. Redactielid Jo Kern, die door het programma leidde sprak de wens en de hoop uit, dat het boek uiteindelijk achter elk huisnummer in de gemeente aanwezig zou zijn. Op de volgende adressen kan het boek worden aangeschaft, inclusief CD voor de prijs van 15 Euro: In Vaals: Herenmode “de Inloopkast”, de “Grenswinkel”, de “Kopermolen”. In Vijlen: bij “Puur Viele” en in Lemiers bij kapsalon “Maud”.