Christine van Basten-Boddin voorgedragen als nieuwe voorzitter Veldeke Limburg

Het Provinciaal Bestuur van Veldeke Limburg heeft Christine van Basten-Boddin (1971) voorgedragen als opvolger van Lei Pennings, die onlangs afscheid nam als voorzitter van Veldeke. Van Basten-Boddin is de huidige burgemeester van de gemeente Beek. De voordracht zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van Veldeke Limburg op 20 februari aanstaande. Op die vergadering zal ook een nieuwe bestuurssecretaris worden benoemd. Voor die functie is Ron de Louw, gemeentesecretaris van de gemeente Beek, voorgedragen. Daarmee krijgt Veldeke een ingewerkt team in het hart van haar bestuur.

Veldeke Limburg prijst zich gelukkig met beide kandidaten. Beiden dragen de Limburgse taal een warm hart toe en passen perfect bij de doelstellingen en uitdagingen waarvoor het bestuur zich gesteld ziet. Bovenaan de lijst met doelstellingen staan “verjonging en feminisering” en wat dat betreft heeft de nieuwe voorzitter alles in huis om als boegbeeld te fungeren. Haar juridische opleiding en bestuurlijke ervaring staan garant voor een gedegen aanpak van de bestuurlijke agenda. Dat zij daarbij de inzet van sociale media en moderne communicatiemiddelen als vanzelfsprekend beschouwt, daarvan kunnen de inwoners van Beek getuigen. En zowel de nieuwe voorzitter als de nieuwe secretaris spreken Limburgs, met een respectievelijk Valkenburgse en Sittardse tongval.

Een goede relatie met de eigen lokale Veldeke-kringen blijft ook voor de nieuwe voorzitter van Veldeke Limburg een centraal aandachtspunt. Maar minstens zoveel aandacht vraagt de relatie met de provinciale politiek, waar nieuwe plannen voor een regionaal streektaalbeleid in ontwikkeling zijn. Ook de contacten met andere organisaties die in Limburg en de euregio actief zijn op het gebied van streektaal en volkscultuur, zullen opnieuw bezien en aangehaald worden. Veldeke Limburg heeft er alle vertrouwen in dat met de nieuwe voorzitter en secretaris aan dit beleid een nieuwe impuls kan worden gegeven zodat de vereniging op de toekomst is voorbereid. De nieuwe voorzitter en secretaris gaan in eerste instantie een verbintenis aan voor een periode van vier jaar.