Christine van Basten-Boddin veurgedrage es nuie veurzitter vaan Veldeke Limburg

’t Provinciaol Bestuur vaan Veldeke Limburg heet Christine van Basten Boddin (1971) veurgedrage es opvolger vaan Lei Pennings, dee pas geleie aofsjeid naom es veurzitter vaan Veldeke. Van Basten-Boddin is d’n huidege börgemeister vaan de gemeinte Beek. De veurdrach zal ter goodkeuring weure veurgelag aon de Algemeine Ledevergadering vaan Veldeke Limburg op 20 fibberwarie aonstaonde. Op die vergadering zal ouch ‘ne nuie bestuurssikkertaris weure beneump. Veur die functie is veurgedrage Ron de Louw, gemeintesikkeratris vaan de gemeinte Beek. Daomèt krijg Veldeke ’n ingewèrk team in ’t hart vaan zie bestuur.

Veldeke Limburgs prijs ziech gelökkeg mèt allebei de kandidaote. Allebei drage ze de Limburgse taol e werm hart touw en passe ze perfek bij de doelstèllinge en oetdaginge boeveur ’t bestuur ziech gestèld zuut. Bovenaon de lies mèt doestèllinge steit “verjonging en feminisering” en wat dat betröf heet de nuie veurzitter alles in hoes um es boogbeeld te fungere. Häöre juridische kinnes en bestuurleke ervaring stoon garant veur ‘nen degeleke aonpak vaan de bestuurleken agenda. Tot zie daobij d’n inzat vaan sociaal media en modern communicatiemiddele es vaanzelfsprekend besjouwt, dao kinne de inwoeners vaan Beek vaan getuige. En zoewel de nuie veurzitter es de nuie sikkertaris spreke Limburgs, met respektievelek ‘ne Valkenbergse en ‘ne Sitaardsen tongval.

‘n Gooj relatie mèt de eige lokaal Veldekekring blijf ouch veur de nuie veurzitter vaan Veldeke Limburg ’n centraal aondachspunt. Meh minstens zoeväöl aondach vraog de relatie mèt de provincaol polletiek, boe nui planne veur e regionaal streektaolbeleid in oontwikkeling zien. Ouch de kontakte mèt ander organisaties die in Limburg en de Euregio actief zien op ’t gebeed vaan streektaol en volkscultuur, zalle obbenuits bekeke en aogehaold weure. Veldeke Limburg heet alle vertrouwe drin tot mèt de nuie veurzitter en sikkertaris aon dit beleid ‘ne nuien impuls gegeve kint weure zoetot de vereineging op de touwkoms is veurbereid. De nuie veurzitter en sikkertaris goon in ierste instantie ’n verbintenis aon veur ’n periood vaan veer jaor.

(Mestreechs)