Dag van de Moedertaal: Limburgse gedichten en verhalen over carnaval op de radio

Op vrijdag 21 februari a.s., de vrijdag voor carnaval, viert men over de hele wereld de Dag van de Moedertaal. Dat internationale evenement krijgt in Limburg extra aandacht dankzij de vereniging Veldeke.

Samenwerking Veldeke en L1-Radio

In samenwerking met L1-Radio in de persoon van Henk Hover wordt in het muziekprogramma van die dag tussen 10.00 en 19.00 uur de carnavalsmuziek gelardeerd met teksten over het carnavalsgebeuren in al zijn facetten. Heel Limburg komt via dichters en schrijvers in de Limburgse taal aan bod; van Eijsden tot de Mookerhei zogezegd.

Aan deze moedertaalmanifestatie verlenen de volgende Veldeke-leden hun medewerking: Wiel van Aarsen, Herman Bors, Leonne Cramers, Els Diederen, John Hertogh, Lei Heijenrath, Mariel van den Munckhof, Ger Prickaerts, Phil Schaeken, Riky Simons, Wil Vergoossen en Wil Wintjens.

Het beleid van Veldeke Limburg is erop gericht in te spelen op landelijke en internationale initiatieven met betrekking tot taal en taalpromotie. Voor veel Limburgers is het lokale dialect de eerste taal in hun taalontwikkeling. Als daar later het Nederlands bij komt, is de basis voor meertaligheid gelegd, een vaardigheid die alom als positief wordt gezien.

Ook lokale Veldeke Kringen actief tijdens Dag van de Moedertaal

Op 21 februari zijn ook verschillende lokale Veldeke kringen actief met taal activiteiten. We noteren:

  • Veldeke Kring Echt organiseert een Vastelaovends-spreekuur. Tijdens dat spreekuur kunnen carnavalisten advies inwinnen over de teksten op hun wagens en bordjes voor in de optocht onder het motto ‘Good Plat’. Het is per slot van rekening wel de bedoeling dat de teksten in de optocht voor iedereen begrijpelijk zijn. Leden van de Kring Echt zijn aanwezig om advies te geven over hoe iets geschreven moet worden. Wie zijn nog tekst geheim wil houden kan zich met een adviseur terugtrekken in een geheim achterkamertje.
    Maar ook voor wie geen advies nodig heeft biedt het spreekuur genoeg vertier want er wordt ook gezorgd voor muziek en voordrachten in de Limburgse taal. En er is alle gelegenheid om het glas te heffen op de komende Vastelaovend. De avond met spreekuur vindt plaats op de vrijdag voor Carnaval, 21 februari, vanaf 19.00 uur in de Gooj Kamer van het Cultuurhuis. De ingang is aan de kant van de kerk omdat op het plein al wordt opgebouwd voor het PlatsSpektakel van de volgende dag.
  • Veldeke Kring Maastricht organiseert in navolging van verleden jaar een Stoomcursus Carnaval voor Niet-Maastrichtenaren, en dat zijn niet alleen ‘Hollenders”. Carnaval in Maastricht verschilt ook nogal van die in andere Limburgse plaatsen, vandaar. Tijdens die cursus worden vragen beantwoord als: Wat trek ik aan? Hoeveel drink ik? Wat betaal ik? Waar woon ik? Welke taal spreek ik? Hoe lang blijf ik? Waarheen ga ik? Wat doe ik niet? en zo nog wat essentiële vragen die nuttig zijn om de Carnaval goed door te komen. Spreekstalmeester van dienst is de voorzitter van Veldeke Kring Maastricht Hortense Brounts. De stoomcursus vindt plaats in het Centre Céramique en begint op vrijdag 21 februari om 12.30 uur. U kunt zich aanmelden via de website van Veldeke Kring Maastricht.