Daag vaan de moojertaol: Limburgse gediechte en verhaole euver vastelaovend op de radio

Op vriedag 21 fibberwarie aonstaonde , de vriedag veur de vastelaovend,  viert me euver de ganse wereld d’n Daag vaan de Moojertaol. Dat internationaal evenemint krijg in Limburg extra aondach daankzij de vereineging Veldeke.

Samewèrking Veldeke en L1-radio

In samewèrking mèt L1-Radio in de persoen vaan Henk Hover weurt in ’t program vaan deen daag de vastelovendsmeziek aofgewisseld mèt tekste euver de vastelaovend in al zien facètte. Gans Limburg kump via diechters en sjrijvers in de Limburgse taol aon de beurt; vaan Eijsde tot de Mookerhei zoegezag.

Aon dees moojertaolmanifestatie verliene de volgende Veldeke-lede hun mètwèrking: Wiel van Aarsen, Herman Bors, Leonne Cramers, Els Diederen, John Hertogh, Lei Heijenrath, Mariel van den Munckhof, Ger Prickaerts, Phil Schaeken, Riky Simons, Wil Vergoossen en Wil Wintjens.

’t Beleid vaan Veldeke Limburg is drop geriech in te speule op landeleke en internationaal initiatieve mèt betrèkking tot taol en taolpromotie. Veur väöl Limburgers is ’t lokaal dialek de ierste taol in hun taoloontwikkeling. Es dao later Nederlands bijkump, is de basis veur mietaolegheid gelag, ’n capaciteit die algemein es positief weurt gezeen.

Ouch lokaal Veldeke Kring actief tijdens d’n Daag vaan de Moojertaol

Op 21 fibberwarie zien ouch versjèllende lokaal Veldeke kring actief mèt taolactiviteite. Veer notere:

  • Veldeke Krink Ech organiseert e Vastelaovends-spreekoor. Tijdens dat spreekoor kinne carnavaliste advies inwinne euver de teksten op hun wagele en sjèldsjes veur in d’n optoch oonder ‘t motto ‘Good Plat’. ‘t Is per slot vaan rekening wel de bedoeling tot de tekste in d’n optoch veur ederein begriepelek zien. Lede vaan de Krink Ech zien aonwezeg um advies te geve euver wie get gesjreve moot weure. Wee zienen teks geheim wèlt hawwe kint ziech mèt ‘nen adviseur tröktrèkke in e geheim achterkemerke. Meh ouch veur wee gein advies nudeg heet beejt ‘t spreekoor genoeg plezeer want dao weurt ouch gezörg veur mezieke en veurdrachte in de Limburgse taol. En dao is alle gelegenheid um ‘t glaas te heffe op de koumende Vastelaovend. D’n aovend mèt spreekoor vint plaots op de vriedag veur Vastelaovend, 21 fibberwarie, vaanaof 19.00 oor in de Gooj Kamer vaan ‘t Cultuurhoes. D’n ingaank is aonde kant vaan de kièrk umtot aon ‘t plein alvas weurt opgebouwd veur ‘t PlatsSpektakel vaan de volgenden daag.
  • Veldeke Krink Mestreech organiseert in naovolging vaan verleie jaor ‘ne Stoumcursus Carnaval veur neet-Mestreechtenere, en dat zien neet allein ‘Hollenders’. Carnaval in Mestreech versjèlt ouch nogal vaan dee in ander Limburgse plaotse, vaandao. Tijdens dee cursus weure vraoge beantwoord wie: Wat trèk iech aon? Wieväól drink iech? Wat betaol iech? Boe woen iech? Wat veur taol spreek iech? Wie langt blijf iech? Boe gaon iech nao touw? Wat daon iech neet? en zoe nog get essentieel vraoge um de Vastelaovend good door te koume. De Stoumcursus vint plaots op vriedag 21 fibberwarie in ‘t Centre Céramique in Mestreech en begint um 12.30 oor. Spreekstalmeister is de veurzitter vaan de Veldeke Krink Mestreech, Hortense Brounts. Geer kint uuch aonmelle via de website vaan de Veldeke Krink Mestreech.