De beste wensen voor 2021!

Veldeke wenst u het allerbeste voor het nieuwe jaar 2021. En we doen dat met een mooi gedicht van Har Sniekers getiteld “Vraoge”.

Want wat het nieuwe jaar ook brengen zal, de vragen die in 2020 zijn opgeworpen zullen ook in 2021 niet allemaal meteen beantwoord zijn.