De Provincie praat verder over de Limburgse taal

Op vrijdag 11 maart heeft Esther van Loo (Veldeke Heerlen en Levende Talen Limburgs) de Statencommissie Cultuur en Samenleving van de Provincie Limburg bijgepraat over de wensen van de Limburgse streektaalorganisaties voor de nabije toekomst. Ze heeft daarbij het belang onderstreept van het wegnemen van de kennisachterstand over de meerwaarde van meertaligheid en het verduurzamen van de vele initiatieven die op dit moment door vrijwilligers worden ontplooid. Als streektaalorganisaties willen we graag dat de Provincie structurele middelen vrijmaakt voor de oprichting van een Hoes veur ’t Limburgs: een fysieke plek waar iedereen die iets wil weten over of iets wil doen met de Limburgse taal terecht kan voor advies en ondersteuning.

Vanuit verschillende fracties werden praktische vragen gesteld naar aanleiding van Esthers bijdrage, bijvoorbeeld over de gewenste vestigingsplek van ’t Hoes veur ’t Limburgs en over de precieze financiële bijdrage die wordt gevraagd.  Verantwoordelijk gedeputeerde Geert Gabriëls gaf aan dat er zeker geen sprake is van onwil bij de Provincie, maar dat er wel gekeken moet worden naar een financiële constructie waarin maximaal gebruik wordt gemaakt van de middelen die nu al beschikbaar zijn. Daarnaast adviseerde hij om – als het stof van de gemeenteraadsverkiezingen voor de zomer is neergedwarreld – ook de gemeentes actief in het proces te betrekken.