Deel 2 van de ‘Groeëte Mëzeikër Diksjënaer’ verschijnt in november

Op zaterdag 24 november van dit jaar verschijnt deel 2 van ‘De Groeëte Mëzeikër Diksjënaer’. Dat is een vervolg op Deel 1 dat in 2016 verscheen en dat als ondertitel kreeg: Een leeswoordenboek in de volkstaal. En dat betreft dan de volkstaal van het Belgisch Limburgse Maaseik.

Het tweede deel bestaat uit 4 hoofdonderdelen:

 1. ‘De Mëzeikër Vertaaldiksjënaer AN-Mëzeikërs’
  |(ca. 900 pagina’s; ca. 30.000 trefwoorden)
 2. ‘D’n Teematisse Mëzeikër Diksjënaer’
  (ruim 350 pagina’s; 68 thema’s)
 3. ‘Het Mëzeikër Sjéldwäörddiksjënaerke’
  (ca. 1.500 scheldwoorden en persoonsnamen met een negatieve connotatie met een eigen AN-definitie)
 4. ‘Een Studie over het Maaseikers’
  (156 pagina’s; 28 aspecten van het Maaseikers)

De samenstellers, Thei Kees en Mady Colson hebben samen 50 jaar lang gewerkt aan de totstandkoming van dit standaardwerk. En ook deel 2 van DGMD is een absolute ‘must have’ voor elke inwoner van Maaseik en voor iedereen die het Maaslands plat een warm hart toedraagt.

Met assistentie van zijn vader, Richard Latour, stond Arnaud Latour, eredirecteur Atheneum Campus van Eyck, in voor de correctie. Promotor van het boek is eerste schepen en o.a. schepen van Erfgoed, mevrouw Myriam Giebens. Het boek heeft  de volle steun van het college van burgemeester en schepenen.

U kunt via bijgaand Bestelformulier op het lijvige, luxueus door de Stad Maaseik uitgegeven boekwerk (ca. 1.500 pagina’s), intekenen aan de gunstprijs van 20 euro. Voor wie niet intekent op het boek vóór het verstrijken van de inschrijftermijn (10 september), maar het zich na 24 november wil aanschaffen, zal de winkelprijs 30 euro bedragen.

Om een idee te geven van de inhoud, een voorbeeld van een pagina met het lemma ‘meisje’: