Deil 2 vaan de ‘Groeëte Mëzeikër Diksjënaer’ versjijnt in november

Op zaoterdag 24 november vaan dit jaor versjijnt deil 2 vaan de ‘Groëte Mëzeikër Diksjënaer’. Dit is e vervolg op Deil 1 wat in 2016 versjeen en dat es oondertitel kraog: Een leeswoordenboek in de volkstaal. En dat betröf daan de volkstaol vaan ’t Besj Limburgse Maaseik.

’t Twiede deil besteit oet 4 hoofoonderdeile:

 1. ‘De Mëzeikër Vertaaldiksjënaer AN-Mëzeikërs’
  (ca. 900 pagina’s; ca. 30.000 trefwoorden)
 2. ‘D’n Teematisse Mëzeikër Diksjënaer’
  (ruim 350 pagina’s; 68 thema’s)
 3. ‘Het Mëzeikër Sjéldwäörddiksjënaerke’
  (ca. 1.500 scheldwoorden en persoonsnamen met een negatieve connotatie;  met een eigen AN-definitie)
 4. ‘Een Studie over het Maaseikers’
  (156 pagina’s; 28 aspecten van het Maaseikers)

De samestèllers, Thei Kees en Mady Colson, höbbe same 50 jaor gewèrk aon de totstandkouming vaan dit standaardwerk. En ouch Deil 2 van DGMD is ‘nen absolute ‘must have’ veur ederen inwoener vaan Maaseik en veur ederein dee ’t Maoslands plat e werm hart touwdreug.

Mèt assistentie vaan ziene vaajer, Richard Latour, stoont Arnaud Latour, ieredirecteur Atheneum campus van Eyck, in veur de correcties. Promotor vaan ’t book is d’n ierste schepene en oondermie schepen vaan Erfgood, mevrouw Myriam Giebens. ’t Book heet de volle steun vaan ’t college vaan börgemeister en schepene vaan de gemeinte Maaseik.

Geer kint mèt dit Bestèlformuleer inteikene op ’t lijveg, luxueus door de stad Maaseik oetgegeve bookwerk (ca. 1500 pagina’s) tege de gönpries vaan € 20,00. Veur wee neet inteikent op ’t book veur ’t verstrieke vaan vaan d’n insjrijftermijn (10 september) me ziech ’t book wèlt aonsjaffe nao 24 november, zal de winklepires € 30,00 bedrage.

Um ‘nen indrök te geve vaan d’n inhaajd, heibij e veurbeeld vaan ‘t lemma ‘meisje’: