Democratisch spellen volgens Leonie Cornips

Professor Leonie Cornips heeft, in haar column in dagblad De Limburger, voorgesteld de discussie over de juiste spelling van de Limburgse taal een nieuwe impuls te geven door iedereen (en met name de jongeren) op te roepen in het Limburgs te schrijven op de manier waarop hij of zij dat wil, dus zonder rekening te houden met de (voor sommigen moeilijke) spellingsregels. Die praktijk zal vervolgens gemonitord worden met een wetenschappelijk onderzoek dat alle mogelijke spellingswijzen vastlegt en ordent. Op basis van de uitkomsten daarvan kan dan een spellingsfrequentie worden opgesteld. De meest voorkomende spellingswijzen kunnen dan per woord worden ingebouwd in de gebruikte tekstverwerkings-programma’s en uiteindelijk uitmonden in een spellingschecker of auto-correctietool. Leonie Cornips noemt haar aanpak “democratisch spellen”.

Professor Cornips richt zich in het bijzonder tot de jongere Limburgers omdat eerder onderzoek uitwijst dat die in de dagelijkse praktijk van app-en en sms-en vaker gebruik maken van Limburgs als taal. Die jongeren stuiten met name op de vele accenten die in het Limburgs gebruikelijk zijn om de  klankrijkdom en klankdiversiteit van de Limburgse dialecten uit te drukken. Het opzoeken daarvan kost te veel tijd op een smartphone of tablet en wordt daarom voor het gemak overgeslagen. Leonie Cornips benadrukt overigens dat haar voorstel niet beoogt de spelling van het Limburgs aan te passen of te vereenvoudigen. In haar woorden: “Het geeft iedereen juist meer armslag bij het spellen. Met deze innovatie – democratisch spellen – zou Limburg aan de Europese top staan van het digitaal ondersteunen van minderheidstalen.” Député Ger Koopmans heeft het voorstel van Leonie Cornips naast zich neergelegd.