Dialect-insprekers gezocht voor Euregio-project

Terra Mosana is een Euregionaal project dat de gemeenschappelijke geschiedenis van onze Euregio (Maastricht, Luik, Aken, Beringen, Jülich, Leopoldsburg, Tongeren) bestudeert. In die geschiedenis horen ook de talen van vroeger en nu. Wij willen weten, én aan iedereen laten horen, hoe rijk onze talen en dialecten zijn tussen Maas en Rijn.

Het doel van dit project is om sprekers zeven korte zinnen te laten inspreken in hun eigen taal/en of dialect/en. In deze zeven korte zinnen staat de gedeelde geschiedenis van de Euregio centraal. De verzamelde geluidsfragmenten worden samengevoegd tot een geluidskunstwerk. Dit geluidskunstwerk kan te horen zijn in exposities, films, podcasts, etc.

We vragen aan deelnemers om onderstaande zeven zinnen te vertalen naar hun eigen taal/en of dialect/en en in te spreken via WhatsApp (vóór 15 maart 2020) op het daarvoor bestemde telefoonnummer (+31 6 8747 3826). Dit kan ieder dialect of taal zijn dat hier nu gesproken wordt (Mestreechs, Duits, Nederlands, Turks, mengtaal, etc.).

De volgende zeven zinnen worden door deelnemers vertaald en ingesproken in hun eigen taal/en of dialect/en:

  1. De inwoners die tussen de Maas en de Rijn leven hebben samen één geschiedenis. Wij verstaan elkaar over de landsgrenzen.
  2. De Romeinen introduceren nieuwe kennis, technieken en regels. Zij creëren eenheid in de Euregio.
  3. Wie kent Koningin Gerberga? Zij is een krachtige vrouw die net vóór het jaar 1000 over het Westelijke Frankenrijk regeert: een groot rijk in Noordwest-Europa. Zij bezat ook veel grond in de Euregio.
  4. Stromen pelgrims bezoeken kerken en kloosters in de middeleeuwen. Dat levert werk op én inkomsten.
  5. Continu belegeren legers de steden in de Euregio. Oorlogen worden uitgevochten met veel schade en armoede tot gevolg.
  6. Romeinen, Franken, Duitsers, Fransen, maar ook ambachtsmannen uit Italië: zij komen hier allemaal wonen en werken. Onze Euregio kent al eeuwenlang immigratie.
  7. Van Servaas tot Lambertus. Van Henric van Veldeke tot d’Artagnan. Veel verhalen vertellen ons verleden tussen Maas en Rijn.

Deelnemers wordt ook gevraagd het volgende in te spreken:

  • Naam (optioneel);
  • Woonplaats;
  • In welke taal de zinnen zijn ingesproken.