Dialek-insjpraekers gezuik veur Euregio-projek

Terra Mosana is ein Euregionaal projek dat de gemeinsjappelike gesjichte van ózze Euregio (Mesjtreich, Luuk. Aoke, Beringe, Jülich, Leopoldsburg, Tóngere) besjtudeiert. In die gesjichte heure ouch de tale van vruiger en noe. Veer wille weite, en aan jederein laote heure, wie riek ós tale en dialekte zeen tösje Maas en Rien.

’t Doel van dit projek is óm sjpraekesj zeve korte zinne te laote insjpraeke in hun eige taal/en of dialek. In dees zeve korte zinne sjteit de gedeilde gesjichte van de Euregio centraal. De verzamelde geluudsfragmènte waere samegevoug pès ein geluudskunswerk. Dit geluudskunswerk kan te heure zeen in tentoonsjtèllinge, films, heurcolleges, en zo wiejer.

Veer vraoge aan de deilnummesj óm óngersjtaonde zinne te vertale in hun eige taal/en of dialek en in te sjpraeke via WhatsApp (veur 15 meert 2020) op ’t daoveur besjtömde nómmer (0031 68747 3826) Dit kan jeder dialek of taal zeen dat hie noe gesjpraoke wurt (Mesjtreichs, Dutsj, Holles, Turks of ein mengtaal enz).

De volgende zeve zinne waere door de deilnummesj vertaald en ingesjpraoke in hun eige taal/ en of dialek:

  1. De inwoners die tussen de Maas en de Rijn leven hebben samen één geschiedenis. Wij verstaan elkaar over de landsgrenzen.
  2. De Romeinen introduceren nieuwe kennis, technieken en regels. Zij creëren eenheid in de Euregio.
  3. Wie kent Koningin Gerberga? Zij is een krachtige vrouw die net vóór het jaar 1000 over het Westelijke Frankenrijk regeert: een groot rijk in Noordwest-Europa. Zij bezat ook veel grond in de Euregio.
  4. Stromen pelgrims bezoeken kerken en kloosters in de middeleeuwen. Dat levert werk op én inkomsten.
  5. Continu belegeren legers de steden in de Euregio. Oorlogen worden uitgevochten met veel schade en armoede tot gevolg.
  6. Romeinen, Franken, Duitsers, Fransen, maar ook ambachtsmannen uit Italië: zij komen hier allemaal wonen en werken. Onze Euregio kent al eeuwenlang immigratie.
  7. Van Servaas tot Lambertus. Van Henric van Veldeke tot d’Artagnan. Veel verhalen vertellen ons verleden tussen Maas en Rijn.

Deilnummesj wurt ouch gevraog ‘t volgende in te sjpraeke

  • Naam (optioneel)
  • Woonplaatsj
  • In welke taal de zinne zeen ingesjpraoke.