Dialect spreken met je kinderen was ineens fout

Zelfs Lei Pennings, ex-voorzitter van dialectvereniging Veldeke Limburg, liet zich begin jaren tachtig van de vorige eeuw verleiden om thuis Nederlands te gaan praten met zijn kinderen. Onderzoek zou namelijk bewezen hebben dat dialect spreken de taalvaardigheid van kinderen nadelig beïnvloedt. Niets is minder waar, bleek achteraf. Maar het kwaad was geschied: talrijke Limburgse ouders die altijd dialect hadden gesproken, schakelden over op Nederlands om hun kinderen niet te kort te doen. Lei Pennings heeft er nu wel degelijk spijt van.

Het Limburgs kreeg een geweldige knauw

Dat blijkt uit een duo-interview met Lei en zijn dochter Manon in Rabo &Co, het relatiemagazine van de Limburgse Rabobanken. Manon heeft zo nooit dialect leren praten en kan die taal ook niet meer doorgeven aan haar eigen kinderen. Omdat er veel gezinnen waren waarin die situatie zich voordeed heeft het Limburgs een enorme knauw gekregen. En al heeft wereldwijd onderzoek inmiddels afdoende bewezen dat meertaligheid in de opvoeding – waarbij ook dialect als tweede taal meetelt – een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen, is een hele generatie Limburgse jeugd opgegroeid met Nederlands als eerste taal.

De Rabobank was zo vriendelijke Veldeke toestemming te geven het complete interview op onze website te plaatsen. U kunt het hier bekijken.