Dialectavond in Echt-Susteren: Es de s(j)terre s(j)traole…

Onder de titel Es de s(j)terre s(j)traole…*) zal op donderdag 17 oktober a.s. vanaf 20.00 uur in de Harmoniezaal in Susteren voor de vijfde keer een avond gepresenteerd worden met muziek en voordrachten vanuit verschillende kernen van de gemeente Echt-Susteren. Ook nu weer ligt de organisatie van deze avond in handen van de samenwerkende dialect- en heemkundeverenigingen Velde Kring Echt en de Vereniging Natuurvrienden uit Sustsren.

De leden van deze verenigingen maar ook andere belangstellende zijn van harte uitgenodigd om erbij te zijn. De entree bedraagt vooriedereen 5 euro, aan de kassa.

De voorgaande edities van “S(j)terre S(j)traole” waren allemaal een success. De verrassende afwisseling van muziek en voordrachten maakten er een ontspannende avond van. En de bekende en minder bekende jongereen oudere artiesten laten zich vanh hun beste kant zien. Zoals vorige keer: Spic en Span met minder bekende, rustige liedjes en Ria Renet met de sketch over haar “onzichtbare hond”.

Deze keer staan o.a. Averegs, Linda Koolen en uit Nieuwstadt de Rivella Boys (foto) op het programma. Voorgaande edities van “S(j)terre S(j)traole” konden al rekenen op een volle zaal, maar in de Harmoniezaal is plaats genoeg. Kom dus gerust weer en vraag andere mensen om ook eens mee te komen luisteren naar deze pareltjes van Limburgse cultuur.

*) Waarom staat die “j” tussen haakjes? In Echt zegt men “sterre” en “straole”. In Susteren zit daar in de uitspraak duidelijk die “j” tussen: sjterre en sjtraole dus.