Digitaliseren alsof het gedrukt staat

Het provinciaal bestuur van Veldeke Limburg heeft zich voorgenomen de communicatie met zijn leden te stroomlijnen. Een belangrijk onderdeel daarvan bestaat uit het digitaliseren van de voornaamste publicaties, te weten het Jaarboek en de Nieuwsbrief. De eerste editie van die digitale nieuwsbrief  heeft u nu onder ogen. We hopen dat hij u bevalt. Door te digitaliseren kunnen we de frequentie van de Nieuwsbrief opschroeven van 2 naar 4 keer per jaar. Wie de Nieuwsbrief liever op papier wil lezen, krijgt twee keer jaar (in de zomer en in de winter) een geprinte kopie van de twee nieuwsbrieven die tot dan toe verschenen zijn. Het Jaarboek wordt dit jaar nog in de oude oplage gedrukt maar ook daarin gaan we volgend jaar snijden, afhankelijk van het aantal leden dat de voorkeur geeft aan drukwerk boven een digitale versie.

Om dat proces in gang te zetten heeft het bestuur in november van vorig jaar een brief doen uitgaan aan alle leden met het verzoek aan te geven hoe men de publicaties het liefst zou willen ontvangen: digitaal per mail of gedrukt per post. Op die brief regeerde iets meer dan de helft van alle aangeschreven leden. De viel nogal tegen. Nadat nog een reminder met dezelfde vraag was uitgegaan, reageerde nog flink wat leden maar er waren er ook nog heel wat die niets van zich lieten horen.

Zoals we in deze laatste brief al hadden aangegeven, gaan we geen post meer rondsturen als we er niet zeker van zijn dat die op prijs wordt gesteld. Dus de leden die niets van zich hebben laten horen ontvangen van nu af aan ook geen Nieuwsbrief meer en vanaf volgend jaar geen Jaarboek meer. We doen dat niet om te pesten maar enkel uit overwegingen van efficiënt omgaan met onze en uw centen. Als iemand die niet gereageerd heeft de publicaties alsnog wenst te ontvangen kan hij of zij dat altijd nog kenbaar maken door het formulier op te sturen of door een mailtje te sturen naar redactie@veldeke.net.

Als we afgaan op de reacties tot nu toe dan ziet de verdeling van de voorkeur van de leden er als volgt uit:

  • Wil het Jaarboek liever gedrukt :              52%
  • Wil het Jaarboek digitaal :                         40%
  • Hoeft helemaal geen Jaarboek :                  8%
  • Wil de Nieuwsbrief geprint :                      31%
  • Wil de Nieuwsbrief digitaal :                      67%
  • Hoeft helemaal geen Nieuwsbrief :             2%

Bij de Nieuwsbrief zijn er duidelijk meer leden die de voorkeur geven aan digitaal (67%) dan bij het Jaarboek (40%). Bij het Jaarboek wil nog altijd meer als de helft van de leden een gedrukt exemplaar in de bus krijgen. We zullen daar goed rekening mee houden. Maar vergist u zich niet: ook als maar de helft van de leden het Jaarboek niet gedrukt wil hebben, levert dat een aanzienlijke besparing in de kosten op, niet alleen in de drukkosten maar ook van de portokosten, die telkens hoger worden. Dat zijn goed verdiende centen die we van nu af aan kunnen gebruiken voor andere activiteiten. En het zullen vooral de lokale kringen zijn die daarvan profiteren omdat een belangrijk deel van dat geld in de pot van het Stimuleringsfonds terecht komt, waarop een  beroep kan worden gedaan voor bijzondere projecten op lokaal niveau.