Digitaliseren en zo

Zoals u in de vorige Nieuwsbrief al heeft kunnen lezen is Veldeke bezig met een digitaliseringsslag. Dat doen we niet enkel omdat we zo nodig met onze tijd mee willen gaan maar vooral omdat digitaal communiceren een heleboel voordelen biedt, niet alleen wat de kosten betreft maar ook wat het tempo en de frequentie van communicatie betreft. We houden daarbij uitdrukkelijk rekening met het feit dat een deel van onze leden niet over een computer beschikt of daar niet goed mee om weet te gaan.

Voorkeur voor digitaal of papier

Daarom hebben we aan al onze leden aan het begin van dit jaar een brief gestuurd met de vraag hoe ze onze Nieuwsbrief en ook ons Jaarboek het liefst willen ontvangen: digitaal via internet of op papier via de drukker. Op de eerste brief reageerde ongeveer de helft van de leden. Dat vonden we niet genoeg en daarom hebben we een paar maanden later nog een herinnering doen uitgaan, ook weer via de vertrouwde weg van de postbestelling. Uiteindelijk heeft nu meer dan 80% van de leden hun voorkeur aangegeven.

De uitkomst geeft aan dat we er goed aan hebben gedaan ook de papieren mogelijkheid open te houden want een toch nog flink deel geeft de voorkeur aan een gedrukte versie van Nuutsbreef en/of Jaarboek.

Wil het Jaarboek op papier ontvangen 32%
Wil het Jaarboek digitaal ontvangen 44%
Wil de Nuutsbreef op papier ontvangen 27%
Wil de Nuutsbreef digitaal ontvangen 55%

 

De percentages tellen niet op tot 100% omdat 17% van de leden nog niet heeft gereageerd en een klein deel van de leden Jaarboek of Nieuwsbrief helemaal niet willen hebben. Zoals blijkt is het aandeel van de leden die het Jaarboek op papier wil hebben groter dan bij de Nieuwsbrief. Dat komt waarschijnlijk omdat een boek meer bewaarwaarde heeft als een Nieuwsbrief; die laatste is toch eerder verouderd en dan is internet een sneller medium als papier.

De Nuutsbreef in zijn nieuwe vorm: vier keer per jaar digitaal, twee keer geprint

Hoe dan ook: vanaf volgend jaar krijgt iedereen die dat heeft aangegeven het Jaarboek op de wijze van zijn voorkeur in de bus of in zijn mailbox. De Nieuwsbrief wordt vanaf nu al digitaal verspreid en verschijnt vier keer per jaar, elk seizoen een. Wie de Nieuwsbrief op papier wilt hebben, krijgt twee keer per jaar een samenvatting van de twee digitale Nieuwsbrieven die tot dan toe verschenen zijn. De papieren Nieuwsbrieven worden niet meer gedrukt maar geprint. De lay out wordt niet meer apart ontworpen maar overgenomen van de digitale versie. We moeten ergens uit de kosten komen en ook digitaliseren kost geld. Maar we doen onze best om ook de papieren versie van de Nieuwsbrief er netjes uit te laten zien.

Nota bene: wie van de leden tot nu toe nog niet heeft doorgegeven waar zijn voorkeur naar uitgaat (digitaal of gedrukt), ontvangt vanaf nu geen Nieuwsbrief meer en vanaf volgend jaar ook geen Jaarboek meer. U kunt uw voorkeur overigens altijd nog op ieder moment doorgeven door een berichtje aan de ledenadministratie of door een bericht achter te laten op onze website.