Digitalisere en zoe

Wie geer in de veurege Nuutsbreef al höb kinne leze is Veldeke bezeg mèt ‘nen digitaliseringsslaag. Dat doen veer neet inkel umtot veer noe zoe nudeg mèt euzen tied mèt wèlle goon meh veural umtot digitaal communicere ‘nen hieleboel veurdeile beejt, neet allein wat de koste betröf meh ouch wat ’t tempo en de frequentie vaan communicatie aongeit. Veer hawwe daobij oetdrökkelek rekening mèt ’t feit tot ’n deil vaan eus lede neet euver ‘ne computer besjik of dao neet good mèt um wèt te goon.

Veurkäör veur digitaal of pepier

Daorum höbbe veer aon al eus lede aon ’t begin vaan dit jaor ‘ne breef gesjik mèt de vraog wie ze euze Nuutsbreef en ouch eus Jaorbook ’t leefs wèlle oontvaange: digitaal via internèt of op pepier via d’n drökker. Op d’n ierste breef reageerde ongevier de helf vaan de lede. Dat voonte veer neet gen;og en daorum höbbe veer e paar maon later nog ’n rappel doen oetgaan, ouch weer via d’n awwe vertrouwde weg vaan de posbestèlling. Oeteindelek heet noe mie es 80% van de lede hunne veurkäör aongegeve.

De oetkoms gief aon tot veer good draon höbbe gedoon ouch de peperre meugelekheid ope te hawwe want toch nog e steveg deil gief de veurkäör aon ’n gedrökde versie vaan Nuutsbreef en/of Jaorbook.

   Wèlt ‘t Jaorbook op pepier oontvaange 32%
   Wèlt ‘t Jaorbook digitaal oontvaange 44%
   Wèlt de Nuutsbreef op pepier oontvaange 55%
   Wèlt de Nuutsbreef digitaal oontvaange 27%

 

De percentages tèlle neet op tot 100% umtot 17% vaan de lede nog neet heet gereageerd en umtot e klein deil vaan de lede Jaorbook of Nuutsbreef heielemaol neet wèlle höbbe. Wie bliek is ’t aondeil vaan de leden die ’t Jaorbook op pepier wèlle höbbe e stök groeter is es bij de Nuutsbreef. Dat kump woersjijnelek umtot e book mie bewaorwierde heet es ‘ne Nuutsbreef; dee lèste is toch ieder verawwerd en daan is internet ’n beter en vlotter medium es pepier.

De Nuutsbreef in ziene nuie vörm: veer kier per jaor digitaal, twie kier geprint

Wie daan ouch: vaanaof volgend jaor krijg ederein dee dat heet aongegeve ‘t Jaorbook op de meneer vaan ziene veurkäör in de bös of in zien mailbox. De Nuutsbreef weurt vaanaof noe al digitaol verspreid en versjijnt veer kier per jaor, eder seizoen eine. Wee ‘ne Nuutsbreef op pepier wèlt höbbe, krijg twie kier per jaor ’n samevatting vaan de twie digitaal Nuutsbreve die tot daan touw versjene zien. Die peperre Nuutsbreve weure neet mie gedrök meh geprint. De lay out weurt neet mie apaart oontworpe meh euvergenome vaan de digitaal versie. Veer mote örgens oet de koste koume want digitalisere kos ouch cent. Meh veer doen eus bès tot ouch de peperre versie vaan de Nuutsbreef d’r fetsojndelek oetzuut.

Nota Bene: wee vaan de leden tot noe touw nog neet heet doorgegeve boe ziene veurkäör nao oetgeit (digitaal of pepier), oontvingk vaanaof noe geine Nuutsbreef mie en vaanaof volgend jaor ouch gei Jaorbook mie. Geer kint eure veurkäör euveregens altied nog op eder momint doorgeve door e beriechske aon de lede-admnistratie te sjikke of door en beriech achter te laote op euze website.