Doe mee aan onderzoek naar Limburgse dialecten!

Joske Piepers uit Roermond werkt als promovenda aan de universiteit van Tilburg, waar ze taalkundig onderzoek uitvoert naar de Limburgse dialecten. Haar onderzoek is gericht op het gebruik van voornaamwoorden voor vrouwen in de Limburgse dialecten.

Zoals u zeer waarschijnlijk weet, kunnen er in Limburgse dialecten verschillende voornaamwoorden worden gebruikt die in het Standaardnederlands niet gebruikelijk zijn. Zo kan er naar een vrouw verwezen worden met o.a. het, hem of det.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat er, wat het gebruik van deze voornaamwoorden betreft, grote verschillen bestaan tussen sprekers. Daarom is er nu een inventariserende vragenlijst gemaakt, om ​​het gebruik van en de bekendheid met elk voornaamwoord op grote schaal in kaart te kunnen brengen.

De vragenlijst kunt u openen door hier te klikken. Deze kan worden ingevuld op een laptop/computer, tablet, of een smartphone. De vragenlijst bestaat uit zeventien vragen. Het invullen zal dus niet zo lang duren: geschat wordt dat dit gemiddeld 5 tot 10 minuten zal kosten.

In principe is het onderzoek online, maar als dit om welke reden dan ook voor iemand niet werkbaar is, dan kunt u ook een papieren versie ontvangen. Laat in dat geval weten welk aantal u zou willen ontvangen via dit emailadres, en op welk postadres. Dan krijgt u de vragenlijst toegestuurd inclusief een gefrankeerde retourenvelop.

Ook als de woorden het, hem of det voor vrouwen zijn niet gebruikelijk in uw dialect kunt u de vragenlijst toch invullen. Het is voor het onderzoek even interessant in welke plaatsen deze woorden niet worden gebruikt. Uw deelname is dus net zo waardevol als die van ieder ander.

Dus: help Joske Piepers met haar onderzoek naar de Limburgse dialecten en vul de vragenlijst in.