Daot mèt aon oonderzeuk nao Limburgse dialekte!

Joske Piepers oet Remunj wèrk es promovendus aon de universiteit vaan Tilburg, boe ze taolkundeg oonderzeuk oetveurt nao de Limburgse dialekte. ’t Oonderzeuk is geriech op ’t gebruuk vaan veurnaomwäörd veur vrouwe in de Limburgse dialekte.

Wie geer woersjijnelek wèt, kinne in de Limburgse dialekte versjèllende veurnaomwäörd weure gebruuk die in ’t Standaardnederlands neet gebrukelek zien. Zoe kint nao ’n vrouw weure verweze mèt oondermie: het, hem of det.

Oet ieder oonderzeuk is gebleke tot dao wat ’t gebruuk vaan dees veurnaomwäörd betröf, groete versjèlle bestoon tösse sprekers. Daorum is dao noe ’n inventariserende vraogelies gemaak, um ’t gebruuk en de bekindheid mèt eder veurnaomwoord op groete sjaol in kaart te kinne bringe.

De vraogelies kint geer bereike door hei te klikke. Vraoge kinne weure beantwoord op ‘ne laptop/computer, tablet of smartphone. De vraogelies besteit oet zevetien vraoge. ’t Invölle zal dus neet zoe lang dore: gesjat weurt tot dat gemiddeld 5 tot 10 menute zal koste.

In princiep is ’t oonderzeuk online, meh es dat um wat veur reie daan ouch veur iemes neet wèrkbaar is, daan kint geer ouch ‘n pepèrre versie oontvaange. Laot in dat geval via dit e-mailadres wete wie väöl vraogelieste geer zouwt wèlle oontvaange en op wat veur posadres. Daan krijg geer de vraogelies touwgesjik inclusief ‘ne gefrankeerde retourenvelop.

Ouch es de wäörd het, hem of det veur vrouwe neet gebrukelek zien in eur dialek, kint geer de vraogelies toch invölle. ’t Is veur ’t oonderzeuk eve intrèssant in wat veur plaotse dees wäörd neet gebruuk weure. Eur deilnaome is dus zjus zoe weerdevol es die vaan ederen andere.

Dus: help Joske Piepers mèt häör oonderzeuk nao de Limburgse dialekte en völ de vraogelies in!