Wie doet er mee aan de Dialectenquête?

De Stichting Nederlandse Dialecten houdt met enige regelmaat een online enquête waarin ze mensen uit alle landstreken vragen bepaalde uitdrukkingen te vertalen in het dialect van hun eigen streek. Op die manier krijgen ze een overzicht van de verschillende manieren waarop mensen in Nederland en Vlaanderen praten en schrijven.

De Stichting Nederlandse Dialecten (SND) werd opgericht in 1990 als een samenwerkingsverband tussen medewerkers van Nederlandse en Vlaamse universiteiten en wetenschappelijke instellingen waar aan dialectonderzoek gedaan wordt.

Ze zijn nu toe aan de vijfde enquête maar ook wie de vorige vier niet heeft ingevuld, kan toch meedoen. Wilt u meedoen? Ga dan naar de website waarop de Dialectenquête te vinden is en vul de vragen in. Het is leuk om te doen en het kost u hooguit vijf minuten.