Eerste twee Nachtegaaltjes gepresenteerd

Op zondagmiddag 5 september zijn in de Oranjerie in Roermond de eerste twee deeltjes van de Nachtegaalreeks gepresenteerd. In het bijzijn van de auteurs Pim Thielen en Guus Urlings gaven de redacteuren van de reeks aan toelichting bij de doelstelling en de ambities van de uitgave. De Nachtegaalreeks bestaat uit een serie literaire monografieën waarin telkens het werk van een Limburgstalige auteur of een Limburgstalig thema wordt uitgediept en geïllustreerd met een bloemlezing. Het ligt in de bedoeling dat de komende tijd elk jaar twee nieuwe deeltjes het licht zullen zien. In de eerste twee edities is gelijk de brede scoop van de reeks te zien: deel 1 behandelt de Roermondse dichter Paul van der Goor, deel 2 gaat over de teksten van Limburgse buuttereedners.

Pim Thielen over Paul van der Goor

In een binnen de geldende coronaregels goed gevulde zaal van de Oranjerie gaf literatuurhistoricus Lou Spronck een helder overzicht van wat de Limburgse taal vanaf de achttiende eeuw tot nu aan literaire geschriften heeft voortgebracht. Ben van Melick interviewde Pim Thielen over de totstandkoming van zijn Nachtegaaldeeltje over Paul van der Goor. Pim kende van der Goor nog van het Bisschoppelijk College in Roermond en was verbaasd toen hij gedichten van zijn vroegere docent tegenkwam in het archief van het Veldeke tijdschrift. Aan zijn poëzie had van der Goor nooit veel ruchtbaarheid gegeven. Pim reikte het eerste exemplaar van het boekje uit aan de weduwe van der Goor.

Guus Urlings over Limburgse buuttereedners

Ine Sijben interviewde Guus Urlings, de schrijver van het tweede Nachtegaaldeeltje over de Limburgse buuttereedners. Guus legde uit dat het moeilijk was de teksten van de buutte los te zien van het typetje dat door de buuttereedner werd neergezet tijdens het uitspreken ervan. Hij vroeg zich dan ook af of je de teksten op zich wel als literatuur kon bestempelen. Wat uit zijn historisch overzicht van de buut wel duidelijk werd was dat het verschijnsel een waardevol onderdeel vormt van de Limburgse vastelaovendscuiltuur, al betreurde Guus wel dat de buut de laatste tijd enigszins was losgezongen van de traditionele functie van autoriteiten bespotten.

Muzikaal intermezzo

Ton Custers zette enkele gedichten van Paul van der Goor op muziek en begeleidde zichzelf op gitaar bij het zingen ervan. De poëzie van Van der Goor is zo muzikaal dat het naar zijn zeggen weinig moeite kostte er een melodie bij te bedenken. Veldeke vice-voorzitter Lei Heijenrath leverde nog een bijzondere illustratie bij het buutte deeltje door het bekende Kerkraadse lied “Wen d’r papa en de mama vastelaovend viere” van een hilarische interpretatie te voorzien. Al met al een geslaagde aftrap voor wat hopelijk een lange reeks Nachtegaaltjes zal worden. Maar zoals redacteur Ben van Melick aan het slot van de bijeenkomst benadrukte: dat zal ook afhangen van het verkoopsucces van de eerste deeltjes.

Bestellen

De eerste drukken van de Nachtegaaltjes verschijnen in een oplage van 500 stuks. Deze zijn vanaf 1 september 2021 voor de prijs van € 10,00 per deel verkrijgbaar bij verschillende boekhandels in Limburg en via de websites van LGOG en Veldeke Limburg. Zie hiervoor na die datum www.veldeke.net/winkel/  of www.lgog.nl.