Ierste twie Nachtegäölkes geprizzenteerd

Op zoondagmiddag 5 september zien in de Oranjerie in Remund de ierste twie deilkes vaan de Nachtegaalreeks geprizzenteerd. In aonwezegheid vaan de auteurs Pim Thielen en Guus Urlings gaove de redacteure vaan de reeks ’n touwliechting bij de doelstèlling en de ambitie vaan de oatgaof. De Nachtegaalreeks besteit oet ’n serie literair monografieje boe-in ederskier ’t werk vaan ‘ne Limburgstaolegen auteur of e Limburgstaoleg thema weurt oetgedeep en geïllustreerd mèt ’n blomlezing. In de ierste twie edities is medein de breie kiek vaan de reeks te zien: deil 1 behandelt de Remundsen diechter Paul van der Goos, deil 2 geit euver de tekste vaan de Limburgse buuttereedners.

Pim Thielen euver Paul van der Goor

In ‘ne, binne de gellende coronaregels, good gevölde zaol vaan de Oranjerie gaof literatuurhistoricus Lou Spronck ’n helder euverziech vaan wat de Limburgse taol vaanaof de achtiende iew tot noe aon literair gesjrifte heet opgelieverd. Ben van Melick interviewde Pim Thielen euver ’t tot stand koume vaan zie Nachtegaoldeilke euver Paul van der Goor. Pim kós Van der Goor nog vaan ’t Bissjoppelek Colleesj in Remund en waor verpópzak wie heer gediechte vaan ziene vreugeren docent tegekaom in ’t arsjief vaan ’t Veldeke tiedsjrif. Aon zien poëzie had Van der Goor noets väól röchbaarheid gegeve. Pim reikde ’t ierste exemplaar vaan ’t beukske oet aon de weduwvrouw Van der Goor.

Guus Urlings euver Limburgse buuttereedners

Ine Sijben interiewde Guus Urlings, de sjrijver vaan ’t twiede Nachtegaoldeilke euver de Limburgse buuttereedners. Guus lag oet tot ’t meujelek waor de tekste vaan de buutte los te zien vaan ’t type wat door de buuttereedners woort neergezat bij ’t oetspreke vaan de buut. Heer vroog ziech daan ouch aof ofste de tekste op ziech wel es literatuur kós bestempele. Wat oet zien historisch euverziech vaan de buut in eder geval wel dudelek woort, waor tot ’t versjijnsel e weerdevol oonderdeil vörmp vaan de Limburgse vastelaovendscultuur, al voont Guus ’t wel jaomer tot de buut de lèsten tied einegszins waor losgezoonge vaan de traditioneel functie vaan otoriteite toeke.

Muzikaol intermezzo

Ton Custers zat e paar gediechte vaan Paul van der Goor op meziek en begeleide ziech zelf op gitaar bij ’t zinge devaan. De poëzier vaan Van der Goor is zoe muzikaol tot ’t nao zie zègke wieneg meujte kosde dao ’n melodie bij te bedinke. Veldeke vice-veurzitter Lei Heijernath lieverde nog ’n bezunder illustratie bij ’t buuttedeilke door ’t bekinde Kèrkraojse leedsje “wen d’r papa en de mama vastelaovend viere” vaan ’n hilariscxhe interpretatie te veurzeen. Al mèt al ‘ne geslaagden aoftrap veur wat hopelek ’n lang serie Nachtegáölkes geit weure. Meh, zoe wie redacteur Ben van Melick aon ’t ind vaan de bijeinkoms benaodrökde: dat zal mouch aofhaange vaan ’t verkoupsucces vaan de ierste deilkes.

Bestèlle

De ierste drökke vaan de Nachtegaaltjes versjijne in ’n oplaag vaan 500 stöks. Die zien vaanoaf 1 september veur de pries vaan € 10,00 per deil, te kriege in versjèllende Limburgse bookhandels en via de websites vaan LGOG en Veldeke Limburg. Zeet heiveur nao deen daotum www.veldeke.net/winkel/  of www.lgog.nl.