Erelidmaatschap Veldeke voor Ludo André

De heer Ludo André is benoemd tot erelid vaan dialectvereniging Veldeke. Hij heeft zich gedurende tientalle jaren ingezet voor de Veldeke Kring Maastricht, eerst als bestuurslid, de laatste tijd onder meer als “keldermeester”, wat wilt zeggen dat hij verantwoordelijk was voor de opslag en verspreding van boeken en andere publicaties die Veldeke in beheer had. Als er ergens iets bezorgd moest worden kon men Ludo altijd bellen en dan kwam het in orde. Maar met het oog op zijn leeftijd (82) en de wens van zijn vrouw, die ook wel eens op de eerste plaats wilde komen, heeft hij kort geleden besloten ook die functie neer te leggen. Tijdens een afscheidsdinertje bij Harry’s in Maastricht werd hem tot zijn eigen verrassing een oorkonde overhandigd en een speldje op zijn revèrs gespeld die horen bij het erelidmaatschap van Veldeke. Hij was er in zijn eigen “gans verpópzak” (perplex) van.