Finale Groot Limburgs Dictee: veel fouten en veel plezier

Op dinsdag 12 juni vond in Sittard de Finale plaats van het Groot Limburgs Dictee 2018. De finalisten (in twee categorieën: lezers van De Limburger en bekende Limburgers) moesten 17 zinnen op papier zien te krijgen die verdeeld waren over 7 verschillende Limburgse dialecten. En elk van die dialecten heeft weer zijn eigen eigenaardigheden als het op uitspraak en spelling aankomt. Geen wonder dat het aantal fouten nogal aan de hoge kant was: bij de lezers lag dat gemiddeld op 95 fouten en bij de bekende Limburgers zelfs op 116. Maar dat deed niet af aan het plezier dat zowel de deelnemers en als de publieke tribune de hele avond hebben gehad. De hoofdredacteur van De Limburger was na afloop in ieder geval heel beslist: volgend jaar opnieuw.

Samenwerking tussen De Limburger en Veldeke

Het Groot Limburgs Dictee is georganiseerd door de krant De Limburger en dialectvereniging Veldeke. De Limburger zorgde voor en perfecte organisatie en Veldeke voor de inhoud van het dictee. In het hoofdkantoor van de Media Groep Limburg werden alle deelnemers en gasten gastvrij ontvangen met hapjes en drankjes. In de grote hal van het gebouw stonden meer dan 50 tafeltjes opgesteld voor alle deelnemers. Op het podium zaten 7 voorlezers van Veldeke, die ieder een aantal zinnen van het dictee in hun eigen dialect voorlazen. Die dialecten waren van Noord naar Zuid: Venrays, Venloos, Weerts, Roermonds, Sittards, Maastrichts en Kerkraads. De tekst handelde over de Limburgse identiteit en het belang van de Limburgse taal daarbij.

Voorrondes met veel inzenders

In de voorrondes hadden zich 30 lezers van De Limburger het recht op deelname aan de Finale verworven door een stukje tekst te vertalen in hun eigen dialect. Die tekst was verschillende keren te lezen geweest in de krant en dat leverde een onverwacht aantal inzenders op: 247 lezers hebben zich uitgeleefd in liefst 92 verschillende dialecten (als we alle dorpen die genoemd werden een eigen dialect mogen toedichten). En de inzendingen kwamen vanuit de hele provincie, vaan het uiterste Noorden tot het diepste Zuiden. De jury van Veldeke had dus een fikse klus om daar de beste 30 uit te zoeken, waarbij zowel de creativiteit en inventiviteit van de vertaling als de correcte spelling vaan het dialect in de afweging meetelde. Bovendien nodigde De Limburger nog een twintigtal bekende Limburgers uit om deel te nemen, waarbij de wereld van muziek en entertainment goed vertegenwoordigd was.

Veldeke Spelling 2003 als leidraad

De deelnemers wisten dat de Veldeke Spelling van 2003 bij het beoordelen van de dictees als leidraad zouw gelden. Maar die spellingsregels zijn nogal uitgebreid en vaak ingewikkeld. Vandaar dat in de pauze de voormalige streektaalfunctionaris Pierre Bakkes het woord nam om de deelnemers daarin wat wegwijs te maken. Met het boek van de Veldeke Spelling 2003 in de hand leidde hij iedereen door het hele dictee en langs alle valkuilen en instinkers die daarbij voorkwamen. Menige deelnemer zag je met handen voor hun ogen zitten toen ze te horen kregen wat ze allemaal fout hadden gespeld. Maar vooraf was ook al gezegd: meedoen is bijna even leuk als winnen.

De winnaars

In de categorie bekende Limburgers waren de eerste drie plaatsen als volgt verdeeld:

• Op de derde plaats met 94 fouten: Jo Huinen van Spik en Span
• Op de tweede plaats met 77 fouten: Sjra Puts, zanger en presentator
• Op de eerste plaats met 74 fouten: Niek Dirkx van Spik en Span

In de categorie lezers van De Limburger waren de eerste drie plaatsen als volgt verdeeld:
• Op de derde plaats met 70 fouten: Riky Simons uit Swalmen
• Op de tweede plaats met 68 fouten: Toos Schoenmakers uit Vlodrop
• Op de eerste plaats met 55 fouten: Henk Hover uit Echt

Henk Hover, presentator en radiomaker, had natuurlijk ook in de categorie bekende Limburgers gepast, maar hij nam de moeite om gewoon naar een plaats in de finale te dingen door een vertaling in te leveren bij de krant. Dat leverde hem naast een bos bloemen en eeuwige roem ook een dinerbon op, die hem werd overhandigd door de voorzitter van Veldeke Limburg, Christine van Basten.

Zoals gezegd: het grote aantal spellingsfouten deed niets af aan het plezier van de avond. En het gezamenlijk initiatief van De Limburger en Veldeke Limburg heeft de Limburgse taal weer eens volop in de schijnwerpers geplaats. En dat is een plaats die ze verdient.

Foto’s: Pieter Ebus