Frans Hinskens benoemd tot hoogleraar taalvariatie aan de Radboud Universiteit

Frans Hinskens (Ubach over Worms, 1956) is met ingang van 15 februari 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Taalvariatie en taalcontact aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hinskens is sinds 2002 als onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut.

Frans Hinskens is deskundig op het gebied van de variatielinguïstiek (fonologie en sociolinguïstiek). Hij onderzoekt onder andere niet-standaardvariëteiten van het Nederlands, regiolecten en regionale variëteiten van de standaardtaal, Negerhollands (de vroegere creooltaal van de Maagdeneilanden) en Afrikaans.

Aan de Radboud Universiteit zal hij zich richten op taalvariatie, taalcontact en taalverandering. Twee van zijn grootste onderzoeksinteresses zijn de lange termijn-ontplooiing en verbreiding (in taalsysteem en taalgemeenschap) van klankverandering en de wijze waarop verschillende talen die in een gemeenschap langdurig naast elkaar bestaan elkaar onderling kunnen beïnvloeden. De variatie- en contactlijn komen samen in het onderzoek van etnolecten, het resultaat van de wisselwerking tussen verschijningsvormen van de dominante taal en koloniale of migrantentalen.

Frans Hinskens, studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht en Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Januari 1993 promoveerde hij cum laude aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar dialectnivellering. Van 1998 tot 2002 was hij gewoon hoogleraar Nederlands aan de universiteit van Leipzig en van 2003 tot 2018 bijzonder hoogleraar Taalvariatie en taalverandering aan de VU Amsterdam.

Eerder was Hinskens onder andere als docent en (postdoctoraal) onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, het Center for Language Studies en het Centrum voor Duitslandstudies van de Radboud Universiteit en de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap.  Hij werkte samen met onderzoekers aan universiteiten in onder meer Engeland, Italië, Spanje, Cyprus, Griekenland, Duitsland, Canada en de Verenigde Staten.

Hij is lid van de redactieraad van diverse taalwetenschappelijke tijdschriften waaronder Diachronica en het Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, en hij is oprichter en redacteur van de serie Studies in Language Variation (Benjamins).