Frans Hinskens beneump tot hoeglieraar taolvariatie aon de Radboud Universiteit

Frans Hinskens (Ubach over Worms, 1956) is mèt ingaank vaan 15 fibberwarie 2019 beneump tot bezunder hoeglieraar Taolvariatie en taolkontak aon de Radboud Universiteit in Nimwege. Hinskens is sind 2002 es oonderzeuker verboonde aon ’t Meertens Instituut.

Frans Hinskens is deskundeg op ’t gebeed vaan variatielinguistiek (fonologie en sociolinguistiek). Heer oonderzeuk oonder mie neet-standaardvariëteite vaan ’t Nederlands, regiolekte en regionaol variëteite vaan de standaardtaol, negerhollands (de vreuger creooltaol vaan de Maagdeeilande) en Afrikaons .

Aon de Radboud Universiteit zal heer ziech riechte op taolvariatie, taolkontak en taolverandering. Twie vaan zien groetste oonderzeuksintresses zie de lange termijn-oontploeiing en verbreiding (in taolsysteem en taolgemeinsjap) vaan klaankverandering en de meneer boe-op versjèllende taole die in ’n gemeinsjap langen tied nevenein bestoon ziech oonderein kinne beïnvlode.. De variatie- en kontaklijn koume same in ’t oonderzeuk vaan etnolekte, ’t rizzeltaot vaan de wisselwèrking tösse versjijningsvörm vaan de dominante taol en koloniaol migrantetaole.

Frans Hinskens studeerde Nederlandse taol- en lètterkunde aon de Universiteit Utrech en Algemein Taolwetensjap aon de Universiteit Amsterdam. Jannewarie 1993 promoveerde heer cum laude aon de Radboud Universiteit op oonderzeuk nao dialeknivellering. Vaan 1989 tot 2002 waor heer gewoen hoeglieraar Nederlands aon de universiteit vaan Leipzig en vaan 2003 tot 2018 bezunder hoeglieraar Taolvariatie en taolverandering aon de VU Amsterdam.

Ieder waor Hinskens oonder mie es docent en (posdoktoraal) oonderzeuker verboonde aon de universiteit vaan Amsterdam, ’t Center for Language Studies, ’t Centrum voor Duitslandstudies vaan de Radboud Universiteit en de Landeleke Oonderzeukssjaol Taolwetensjap. Heer wèrkde same mèt oonderzeukers in oonder mie Ingeland, Italië, Spanje, Cyprus, Griekeland, Duitsland, Canada en de Vereinegde Staote.

Heer is lid vaan de redactieraod vaan versjèllende taolwetensjappeleke tiedsjrifte boe-oonder Diachronica en ’t Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. En heer is opriechter en redacteur vaan de serie Studies in language Variation (Benjamins).