Gouverneur Jos Lantmeeters beschermheer streektaal in Belgisch Limburg

In navolging van zijn Nederlands-Limburgse ambtgenoot Theo Bovens is nu ook de gouverneur van Belgisch Limburg Jos Lantmeeters benoemd tot beschermheer van de Limburgse taal in zijn provincie. Dat gebeurde op uitnodiging van onze zustervereniging Veldeke Bels(j) Limburg, die zich opmaakt om haar 20-jarig bestaan te vieren.

Als de coronacijfers het toelaten zullen er in de loop van het jaar verschillende festiviteiten plaatsvinden. In de aanloop is 21 februari, de Internationale Dag van de Moedertaal, aangegrepen om een eerste keer naar buiten te komen met een gedenkwaardig gebeuren: gouverneur Jos Lantmeeters wordt in de adelstand verheven als Beschermheer van de Limburgse streektaal. Hij kreeg het Genker dialect met de moederborst mee, heeft een warme band met zijn eerste taal en kan ze met grote vaardigheid hanteren.

De gouverneur stapt hiermee in de voetsporen van zijn ambtgenoot aan de andere kant van de Maas, Theo Bovens. Deze verkreeg zijn eretitel in 2016 in het kader van het 90-jarig bestaan van Veldeke Limburg. Dat was voor de uitbraak van de coronacrisis, met een groots evenement. Dat moet nu even worden uitgesteld, maar Veldeke Besl(j) Limburg zal niet aarzelen om binnenkort deze nieuwe stap in de carrière van hun gouverneur met de nodige ceremoniële glans op te luisteren.

Veldeke Bels(j) Limburg wil de cultuurexpressie in de brede verscheidenheid aan Limburgse dialecten aanmoedigen, zowel schriftelijk als op het podium. Daarnaast is het de bedoeling om de lokale taalvarianten in het landschap zichtbaar te maken via muurschilderingen, verzen op stoeptegels, uithangborden, tweetalige straatnaamborden enz. Zo krijgt de couleur locale ook een toeristische waarde. Maar natuurlijk is het actieve gebruik van de Limburgse dialecten in zo veel mogelijk sociale contexten cruciaal. Zo kan de streektaal zichzelf verrijken en aanpassen aan de maatschappelijke evolutie.

Al heeft Belgisch-Limburg nog een hele achterstand in te halen ten opzichte van hun buren in Nederland, toch zien we de maatschappelijke status van de streektaal stijgen. Ja, stilaan wordt dialect spreken een teken van culturele ontwikkeling.

Veldeke Bels(j) Limburg smeedt een band tussen 7 lokale en regionale afdelingen: Veldeke Genk, Veldeke Hasselt, veldeke As, Veldeke Maasland, Veldeke Dommelland, Veldeke Lonerland en Veldeke Truierland. Daarnaast betrekt ze nog diverse andere dialectkringen bij haar werkzaamheden. VBL geeft een kwartaaltijdschrift uit en jaarlijks verschijnt er een scheurkalender met dialectspreuken, de Limburg Almenak.