Het Limburgs door Den Haag officieel erkend als streektaal

U heeft het overal kunnen lezen: de minister van Binnenlandse zaken Ollogren heeft aangekondigd dat het Limburgs officieel erkend wordt als streektaal. Het provinciebestuur had al eerder gepleit voor die erkenning. Na de Europese erkenning die het Limburgs al in 1997 ten deel viel zijn we nu ook in Den Haag zo ver.

De minister meldt dat na de zomervakantie een convenant zal worden gesloten waarin afspraken worden gemaakt over hoe het rijk en de provincie samen kunnen werken aan het bevorderen en behouden van de Limburgse taal.. Wat dat precies inhoudt moet nog blijken want in het convenant dat het rijk eerder over het Nedersaksisch heeft gesloten, staat uitdrukkelijk dat het niet betekent dat nu ook extra geld wordt vrijgemaakt voor die taal.

Gedeputeerde Ger Koopmans toonde zich hoe dan ook verheugd met de Haagse erkenning. Dat het Limburgs wordt gezien als streektaal is volgens hem ook belangrijk voor de tweetaligheid in het onderwijs. Hij wil in ieder geval de Limburgse gemeenten en Limburgse culturele organisaties, waaronder Veldeke, betrekken bij het sluiten van het convenant.

Het kan bepaald geen kwaad dat men ook in Den Haag het Limburgs nu als een echte taal beschouwt. Vooral als we weten dat in Limburg zelf daar nog niet iedereen van overtuigd is. Zo moeten we nog regelmatig in de krant lezen dat het Limburgs niet bestaat maar dat er enkel sprake is van een heleboel verschillende dialecten. Dat die dialecten samen een taal vormen ligt bij een officiële erkenning al weer iets meer voor de hand.

Dat een taal meerdere varianten heeft is niet bepaald uniek voor het Limburgs maar geldt in feite voor elke levende taal. Het Engels dat in Los Angeles gesproken wordt wijkt af van hoe men in Londen spreekt, en soortelijke verschillen zijn te vinden tussen het Frans van Parijs en dat van de provincies. Dat er geen standaard Limburgs bestaat is ook niet uniek: ook in Noorwegen is er niet één taalvariant die officieel als Noors te boek staat maar spreekt en schrijft men in verschillende varianten. Misschien een mooie aanleiding om voortaan de term dialect voor het Limburgs niet meer te gebruiken maar te spreken van onze Limburgse taal?