Hoes veur ’t Limburgs: de stand van zaken

De contouren van het Hoes veur ’t Limburgs, een gezamenlijk initiatief van de Limburgse taalorganisaties, nemen steeds duidelijker vormen aan. We geven een update van de stand van de ontwikkelingen tot nu toe.

Communicatiecampagne

Het communicatiebureau LEI is bezig met de ontwikkeling van een publiekscampagne die twee doelen beoogt: het aankondigen van de start van ’t Hoes veur ’t Limburgs en het creëren van bewustzijn voor de meerwaarde van een vitale streektaal. De eerste communicatie-uitingen – waaronder een korte video-boodschap die via de diverse sociale media verspreid wordt – staan gepland voor het voorjaar 2024.  Ook wordt er door LEI een huisstijl en een website ontwikkeld voor ’t Hoes.

Het ziet er nog steeds naar uit dat ’t Hoes vanaf mei 2024 ook een fysieke locatie krijgt. Het Huis voor de Kunsten verhuist dan naar het Weerstand-gebouw in Roermond en reserveert daarbij ook ruimte voor ’t Hoes. De officiële opening staat nu gepland voor vrijdag 20 september en zal dan een integraal onderdeel vormen van de Streektaalconferentie van de Stichting Nederlandse Dialecten die in 2024 in Roermond plaatsvindt.

Bestuursstructuur

Binnen de stuurgroep, die momenteel het bestuur vormt van ’t Hoes, is gesproken over de toekomstige bestuurs- en organisatiestructuur. De deelnemende organisaties zijn het erover eens dat het bestuur in de huidige vorm te groot is om de organisatie op een daadkrachtige en efficiënte manier aan te sturen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de organisaties betrokken blijven en ook in de nieuwe constellatie invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Om een doordachte en duurzame keuze te maken, is er voldoende tijd uitgetrokken om verschillende varianten te bespreken en hun voor- en nadelen af te wegen. Tijdens de stuurgroepvergadering in september is besloten dat het Hoes de vorm krijgt van een coöperatie. Momenteel wordt deze keuze uitgewerkt in de benodigde juridische documenten. Zo kunnen we de Provincie voor het einde van 2023 laten weten hoe we verder gaan, zoals we ook hebben afgesproken in het jaarplan dat we in februari hebben ingediend.

De Financiën

Ondertussen zijn er vanuit ’t Hoes verschillende acties ondernomen om extra financiële middelen te werven bij Limburgse gemeentes en de Provincie Limburg. De resultaten bij de gemeentes zijn wisselend: sommige gaan mee in ons voorstel om ’t Hoes te ondersteunen met een bedrag van €0,10 per inwoner, andere laten weten dat ze liever lokale initiatieven op het gebied van streektaal ondersteunen. Zoals jullie via de media hebben kunnen vernemen, is er in het coalitie-akkoord van het nieuwe Provinciebestuur wel een aanzienlijke som extra geld (jaarlijks 1 miljoen euro) gereserveerd voor de bevordering van het Limburgs. Vanuit ’t Hoes gaan we in gesprek met de Provincie over de meest wenselijke besteding van deze middelen.

Rapport van de verbinder

Rob Benders, op dit moment als “verbinder” de enige werknemer van ’t Hoes, is in de afgelopen maanden op bezoek geweest bij tientallen organisaties uit verschillende maatschappelijke domeinen om hun ondersteuningsbehoeftes ten aanzien van het Limburgs te inventariseren. Daarbij heeft hij zich niet beperkt tot voor de hand liggende sectoren zoals media en onderwijs, maar heeft hij zich bewust breder georiënteerd. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!