Hoes veur ’t Limburgs: de stand vaan zake

De contoure vaan ’t Hoes veur ’t Limburgs, e gezamelek initiatief vaan de Limburgse taolorganisaties, kriege ummertouw dudeleker vörm.

Communicatiecampagne

’t Communicatieburo LEI is bezeg mèt de oontwikkeling vaan ’n publiekscampagne die twie doele heet: ’t aonkóndege vaan de start vaan ’t Hoes veur ’t Limburgs en ’t creëre vaan bewuszien veur de mieweerd vaan ’n vitaol streektaol. De ierste communicatie-utinge – boe-oonder ‘ne korte video-fèlm dee via de versjèllende sociaol media verspreid weurt – stoon gepland veur ‘t veurjaor 2024. Ouch weurt door LEI ‘nen hoesstijl en ‘ne website oontwikkeld veur ’t Hoes.

’t Zuut denao oet tot ’t Hoes vaanaof mei 2024 ouch ’n fysieke locatie krijg. ’t Huis voor de Kunsten verhuis daan nao ’t Weerstandgebouw in Remund en rizzerveert daobij ouch ruimte veur ’t Hoes veur ‘t Limburgs. De officieel opening steit noe gepland veur vriedag 20 september en zal daan ‘n integraol oonderdeil vörme vaan de Streektaolconferentie vaan de Stiechting Nederlandse Dialecten, die in 2024 in Remund plaots vint.

Bestuursstructuur

Binne de Stuurgróp, dee momenteel ’t bestuur vörmp vaan ’t Hoes, is gesproke euver de touwkomstege bestuurs- en organisatiestructuur. De deilnummende organisaties zien ’t dreuver eins tot ’t bestuur in d’n huidege vörm te groet is um de organisatie op ’n daodkrachtege en efficiënte meneer aon te sture. Tegeliekertied is ’t belaankriek tot de organisaties betrokke blieve en ouch in de nui constellatie invlood kinne oetoefene op ’t beleid. Um ’n doordachte en deurzaom käös te make, is voldoende tied oetgetrokke um versjèllende variante te bespreke en hun veur- en naodeile aof te waoge. Tijdens de stuurgrópvergaderin vaan september is de knoup doorgehak: ‘t Hoes krijg de vörm vaan ‘n coöperatie. Momenteel weurt die käös oetgewèrk in de benudegde juridische documinte. Zoe kinne veer de Provincie veur ’t eind vaan 2023 laote wete wie veer wijer goon, zoewie veer ouch höbbe aofgesproke in ’t Jaorplan wat veer in fibberwarie höbbe ingedeend.

De financies

Oondertösse zien dao vaanoet ’t Hoes versjèllende acties oondernome um extra financieel middele te werve bij de Limburgse gemeintes en de Provincie Limburg. De rizzeltaote bij de gemeintes zien wisselend: sommege goon mèt in eus veurstèl um ’t Hoes te oondersteune mèt e bedraag van €0,10 cent per inwoener, andere laote wete tot ze lever lokaol initiatieve op ’t gebeed vaan streektaol oondersteune. Zoewie geer via de media höb kinne vernumme, is dao in ’t coalitieakkoord vaan ’t nui Provinciebestuur ’n aonzeenleke som extra cent (jaorleks 1 miljoen euro)  gerizzerveerd veur de bevordering vaan ’t Limburgs. Vaanoet ’t Hoes goon veer in gesprek mèt de Provincie euver de mies winseleke besteiing vaan dees middele.

Rapport vaan de verbinder

Rob Benders, op dit momint es “verbinder” d’n einege werknummer vaan ’t Hoes, is in de aofgeloupe maonde op bezeuk gewees bij tientalle organisaties oet versjèllende maotsjappeleke domeine um hun oondersteuningsbehoofte wat ‘t Limburgs betröf te inventarisere. Daobij heet heer ziech neet beperk tot veur de hand ligkende sectore zoewie media en oonderwies, meh heet heer ziech bewus breier georïënteerd. Veer hawwe uuch op de huugde vaan de oontwikkelinge!