In Memoriam Mia Hounjet-Senden

Op 8 januari jl. bereikte ons het trieste bericht dat ons voormalig bestuurslid en langjarig voorzitster van de Veldeke Kring Um Mamelis Mia Hounjet-Senden is overleden. Een van de vele verdiensten van Mia Hounjet was haar inzet voor onze “moddersjproach/moddersjproak”, zeg: de dialecten uit ons Heuvelland, met name uit de kring “Um Mamelis”.

Mia’s inzet was standvastig: Ook in minder goede tijden voor haar Krink “Um Mamelis” gaf zij, samen met haar medebestuursleden, niet op tot er nieuwe bestuursaanwas was gevonden. En gelukkig maar, want “Um Mamelis” bloeit weer als nooit tevoren en die bloei heeft Mia gelukkig nog actief mogen beleven.

Enkele weken geleden heeft Mia haar bestuurslidmaatschap om gezondheidsredenen definitief opgezegd. De officiële afscheidsvergadering heeft Mia niet meer mogen meemaken. Haar gezondheidstoestand liet dat niet meer toe. Haar overlijden kwam aldus niet onverwacht, alhoewel zij bij ons bezoek in het Hospice in Mechelen nog optimistisch uitkeek naar een terugkeer naar huis.

Wij kijken dankbaar terug op onze gezamenlijke tijd met Mia en wensen haar echtgenoot Hub, haar kinderen en kleinkinderen veel kracht en steun bij dit verlies.

Kom iesj èns a j’n hèmmel
en iesj kom doa als vrund
Ja daan wèl iesj doch houfe
dat ze miesj doa versjtunt

(Uit de dialektmis “Bèëne i mieng moddersjproach” van “Los Catastrofos”)

Jo Kern,
voorzitter Krink “Um Mamelis”