Jaar van de Limburgse dialecten afgesloten

Het zal u niet ontgaan zijn dat 2016 door Veldeke Limburg was uitgeroepen tot het “Jaar van de Limburgse dialecten”. Nog nooit heeft onze Limburgse taal zo in de belangstelling gestaan als verleden jaar. De kranten stonden er vol van en ook op radio en televisie was genoeg aandacht voor wat Veldeke geïnitieerd had. Ook de wetenschap liet zich niet onbetuigd in de persoon van Leonie Cornips die onvermoeibaar bleef getuigen van het voordeel dat kinderen hebben van een tweetalige opvoeding.

Verder was daar het Jubileumboek “Veldeke 2026-2016” van historicus Luc Soeters, waarin uitvoerig de 90-jarige historie van dialactvereniging  Veldeke uit de doeken werd gedaan, met alle hoogte- en dieptepunten die zo’n langer periode met zich mee brengt. Dan was er de Jubileumtoer  “Limburgere 2.0” een theatershow die door de provincie volle zalen trok. Al was het een droevig moment toen een van de hoofdrolspelers, Bert Kop, kort na het afsluiten van de toernee plots kwam te overlijden. En dan hadden we nog een reizende expositie “Boe Limburg gruuts op is” met de uitkomsten van een rondvraag naar de leukste Limburgse woorden en gezegdes, recepten, muziek en zo voort.

Niet alleen Veldeke Limburg deed van zich spreken. Heel wat lokale kringen maakte dankbaar gebruik van het extra budget dat Veldeke Limburg beschikbaar had gesteld om bijzondere activiteiten op te zetten. Het zou te ver voeren die hier allemaal op te sommen maar heel bijzonder was wel de theatervoorstelling die de Veldeke Kink Venlo bracht met een Ode aan Sef Cornet. Ook de Kring Roermond organiseerde een avond met dialectmuziek en –voordrachten. Veldeke Kring Maastricht hield rond Kertsmis een speurtocht voor kinderen die veel belangstelling trok.

Maar het was niet alleen hosannah in het Jaar van de Limburgse dialecten. Er kwam nogal wat kritiek van verschillende lokale Veldeke Kringen dat het Provinciaal bestuur te veel op eigen houtje geopereerd had. Er was van alles georganiseerd zonder dat de kringen daarvan wisten, laat staan inspraak hadden gehad. Het provinciaal bestuur moet faciliteren  en minder zelf organiseren, was overal te horen. Dat heeft het bestuur zich aangetrokken! Op de Algemene Ledenvergadering is afgesproken dat het bestuur met alle kringen die daar behoefte aan hebben, in gesprek gaat om in de toekomst tot een betere afstemming te komen. Die gesprekken vinden momenteel plaats en we houden u op de hoogte van de resultaten.