Jan Moonen benoemd tot erelid van Veldeke Limburg

Tijdens de kringencontactdag van Veldeke in Weert heeft voorzitter Christine van Basten Jan Moonen benoemd tot erelid van Veldeke Limburg. Hij werd daarmee beloond vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging als bestuurslid van de Veldekekring Weert. Voordat hij zijn Veldeke-speldje als bewijs van zijn benoeming op zijn revers kreeg gespeld, las de voorzitter een indrukwekkende lijst voor van alles wat Jan de afgelopen jaren heeft gepresteerd voor Veldeke, naast zijn werkzaamheden als secretaris van het lokale bestuur.

Om maar eens wat te noemen: hij organiseerde tal van excursies en uitstapjes voor de leden van de kring, hij regelde de uitreiking van de Veldeke Literatuurprijs Weert, hij was betrokken bij het opzetten van Wieërts Preuve, hij regelde cursussen Weerts lezen en schrijven en de schrijverskring Weert, hij zat in de redactie van diverse boeken in het Weerts, hij zat in de werkgroep die de declamatiewedstrijd organiseert, evenals in de groep die de Weertse scheurkalender uitgaf, bij het plaatsen van de dialectbordjes in de gemeente, en ook nog namens Veldeke bij de dialectmusical Rogstaekers. En dan hebben we nog lang niet alles genoemd.

Reden genoeg om Jan Moonen tot erelid van onze vereniging te benoemen en hem op te nemen in de illustere lijst van zijn voorgangers. En afgaande op het applaus uit de zaal was iedereen het daar van harte mee eens.